Home / Actual / Sedintă a Consiliului Local al Municipiului Săcele pe 25 august

Sedintă a Consiliului Local al Municipiului Săcele pe 25 august

Consiliul Local al Municipiului Săcele se întruneşte în data de 25.08.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor A.N.L. pentru tineri – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 8 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de vânzare, respectiv Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de activităţi conexe actului medical, ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008  –  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 4 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cotei de 1/4 din cabinetul medical deținut de Cabinet Medical Individual Gombas Ana situat în Policlinica Municipiului Săcele, str.  Aleea Episcop Popeea nr. 20 – iniţiator PRIMAR   POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercițiului financiar pe anul 2015 – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 15.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcin;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atribuire a spaţiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele şi fac obiectul Legii nr. 114 din 1996.
Farmacia Precizia

Leave a Reply