Home / Administratie / Consiliul Local Sacele se întruneste joi, 19 iunie

Consiliul Local Sacele se întruneste joi, 19 iunie

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SĂCELE, dispune convocarea şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 19.06.2014, ora 16:00,  în sala de spectacole a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, Municipiul Săcele, str. George Moroianu nr. 17,   cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a numiţilor Veres – Partin Vilmos, Alice Anamaria Plescan, prin mandatar Mihail Dan, Popovici Raluca-Elena şi soţul Popovici Ionuţ, pentru terenul cu destinaţie de drum în suprafaţă de 772 mp, înscris în C.F. nr. 109980 al localităţii Săcele, nr. cad. 109980 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
2. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie cadastrală de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 110239 Săcele, nr. cad. 110239, în suprafaţă de 4175 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, str. 15 Noiembrie – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a numiţilor Veres – Partin Vilmos şi Veress Gavril pentru terenul cu destinaţie de drum în suprafaţă de 847 mp, înscris în C.F. nr. 109982 al localităţii Săcele, nr. cad. 109982 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 25 m³ lemn lucru răşinoase domnului Ispir Cătălin, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Carpaţilor nr. 15 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
5. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie cadastrală de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 104963 Săcele, nr. cad. 104963, în suprafaţă de 23820 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Bradet – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de Evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantităţi de 2 m³ material lemnos pentru foc unui număr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 22/20.02.2014 privind aprobarea Gestiunii Delegate a Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, a Indicatorilor de performanţă a Studiului de Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului-Cadru privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele prin Concesiune – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 4 unităţi locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
13. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2014- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
14. Diverse.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply