Home / Administratie / Consiliul Local Săcele se întruneşte în şedinţă joi, 24 septembrie

Consiliul Local Săcele se întruneşte în şedinţă joi, 24 septembrie

Consiliul Local al Municipiului Săcele se întruneşte în  data de 24.09.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice nr. 22/2014  întocmită de S.C. AG Serv Construct S.R.L. privind „Extindere rețea de canalizare ape pluviale în Municipiul Săcele, prin realizarea unui colector principal pe străzile Anna Bereczky, Iernii și Anotimpurilor” şi a valorii totale a investiției de 1.673.412 lei cu T.V.A. inclus – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ,,Ridicare topografică în vederea identificării terenului situat în Municipiul Săcele str. Zizinului nr. 8,  înscris în  F. 107054  Săcele, sub  nr. top 7010/3/3,  în de suprafaţă de 1.000 mp”,  aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi darea în folosinţă gratuită a acestuia către Biserica  Ortodoxă  Română Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul Protopopiatul Ortodox Român Săcele,  cu destinaţia de cimitir  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ,,Ridicare topografică în vederea identificării terenului situat în Municipiul Săcele str. Zizinului nr. 8, înscris în F. 107055 Săcele, sub  nr. top 7010/3/4,  în de suprafaţă de 3.004 mp’’, aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi darea în folosinţă gratuită a acestuia către Biserica  Ortodoxă  Română Cernatu Protopopiatul Ortodox Român Săcele, cu destinaţia de cimitir – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ,,Zonă de locuințe unifamiliale – str. Câmpului f.n.,  intravilan Municipiul Săcele” –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investițiilor: drum auto forestier ,,Valea Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier   ,,Poiana Angelescu-Valea Largă” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului-teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, înscris în C.F. 112625 Săcele (nr. C.F. vechi 682A+9 Cernatu), sub nr. top. 1174/2, 1175/2, în suprafaţă de 2.093 mp, situat în Municipiului Săcele, str. Ady Endre nr. 112  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a unor terenuri cu destinaţie forestieră de la folosinţa  ,, pădure” la folosinţa de  ,,drum auto forestier” pe traseele Valea Baciului-Şapte Izvoare şi Poiana Angelescu-Valea Largă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2015  pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională  în altă  localitate decât cea de reședință – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
  9. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței nr. 335/CA, pronunțată de Tribunalul Brașov  în dosarul nr. 2337/62/2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply