Home / Administratie / Consiliul Local Sacele se intruneste in 22 ianuarie

Consiliul Local Sacele se intruneste in 22 ianuarie

Primarul Municipiului Sacele dispune convocarea şedinţei ordinare a  Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 22.01.2015, ora 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2014  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind „Amenajare – regularizare Valea Morii, Municipiul Săcele, Judeţul Braşov”, întocmite de S.C. Dreams Architects  S.R.L., cu o valoare totală de investiţie de 5.689.460,1 cu T.V.A. inclus – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru dezmembrarea unei suprafeţe de 2000 mp din imobilul identificat în C.F. 105675 Săcele, sub nr. cad. 105675, în suprafaţă de 452467 mp,  aflată în proprietatea privată a Municipiului Săcele, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită  către Parohia Ortodoxă Săcele-Gîrcini, cu destinaţia de cimitir;

5. Diverse.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply