Home / Actual / Consilierii săceleni au ședință pe 26 noiembrie. Printre subiectele de discutat: PUZ-ul de pe strada Morii sau metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Săcele

Consilierii săceleni au ședință pe 26 noiembrie. Printre subiectele de discutat: PUZ-ul de pe strada Morii sau metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Săcele

PROIECTUL ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 noiembrie 2020:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 11 noiembrie 2020 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. universitar Gheorghe MUNTEANU

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului  Săcele 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie, octombrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă 

Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință” – str. Câmpului, nr. 77A, Municipiul Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire trei case de  vacanță” – str. Timocului, nr. 47, Municipiul Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”, strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece – Camping Dârste, Municipiul Săcele 

Proiect de hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun 

Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a câte 6 mc de lemn de foc pensionarilor silvici Arsu Laguți Gheorghe și  Nițescu Adrian Valentin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2021 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziția de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Municipiul Săcele la educație online” – cod SMIS 144632 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înfiintare Centru socio-medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Vulcan” din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Vulcan – reabilitare și modernizare”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Aleea Brândușelor” din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Aleea Brândușelor – reabilitare șimodernizare” 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Baciului „ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Baciului – reabilitare și modernizareˮ mp 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Brândușelorˮ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Brândușelor – reabilitare și modernizareˮ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Fânețiiˮ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Fâneții – reabilitare și modernizareˮ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Nouă (tronson str. Nouă – str. Baciului), din cadrul obiectivului de investiții DALI – str. Nouă – reabilitare și modernizareˮ

Proiect de hotărâre privind aprobarea achizțtionării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justitie în vederea soluționarii unor cauze civile aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

 Diverse

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia