Home / Actual / (Comunicat) Am propus simplificarea documentației și ușurarea activității firmelor din Săcele, dar nu ne-a auzit nimeni

(Comunicat) Am propus simplificarea documentației și ușurarea activității firmelor din Săcele, dar nu ne-a auzit nimeni

La ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 mai 2021 a fost supus spre aprobarea consiliului local „Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele.

Acest Regulament stabileste procedura de eliberare a Acordului / Avizului de functionare pentru operatorii economici din municipiul Sacele si prevede cerintele si criteriile obligatorii ce trebuiesc indeplinite in vederea desfasurarii activitatilor operatorilor economici. (49 pagini cu anexele necesare )

Avem nevoie de acest regulament, nimic de comentat, suntem cu totii de acord in acest sens. Dar acesta sa fie simplu, la obiect, usor de aplicat pentru toate partile implicate.

Un regulament care sa nu suprareglementeze unele hotarari deja adoptate prin Hotararile Consiliului Local ( ex.HCL – privind buna gospodarire si infrumusetare a municipiului Sacele ) si normele prevazute de legislatia in vigoare aferente fiecarui domeniu de activitate (conform codurilor CAEN) care stipuleaza in mod clar , prin acte normative specifice (fiscale , sanitar-veterinare, de mediu , SSM,PSI ,salubritate,etc) obligatiile ce revin operatorilor economici care activeaza in respectivele domenii de activitate, cerinte care oricum sunt verificate si certificate de catre institutii cu atributii in acest sens.

Scopul si obiectivul primordial al acestui regulament ar fi trebuit sa-l reprezinte intocmirea unei baze de date actualizate cu operatorii economici care i-si desfasoara activitatea economica in municipiul Sacele si motivarea si sprijinirea acestora in acest demers al administratiei locale.

Tocmai pentru a sustine acest obiectiv, consilierii locali PNL au formulat cateva propuneri care au avut ca scop simplificarea acestui regulament de obtinere a autorizatiei/acordului de functionare printr-un amendament in care au solicitat urmatoarele :

– eliminarea unor obligatii repetitive si suplimentare care sunt deja stabilite si reglementate juridic de legile si normele in vigoare ,
– reducerea documentatiei solicitate , prin eliminarea unor copii de documente care pot fi usor inlocuite cu un Certificat Constatator emis de ONRC si care ofera toate informatiile actualizate despre operatorul economic solicitant ,
– exceptarea de la obligatia obtinerii acordului de functionare la activitatea de comert al producatorilor agricoli individuali locali in baza certificatului de producator
– la articolul care stabileste modul de depunere a documentatiei a fost propusa introducerea unui punct suplimentar care sa prevada in mod clar si expres posibilitatea depunerii documentelor in format electronic pe adresa de mail [email protected]

Aceste argumente justificate au fost formulate pornind de la cerintele si nevoile actuale ale societatii, in ceea ce priveste simplificarea administrativa in sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor in vederea obtinerii serviciilor publice si eliminarea procedurilor birocratice, a simplificarii metodologiilor de lucru dintre cetateni si administratia publica si de la redefinirea relatiei dintre cetatean si administratia publica ,respectiv dintre mediul de afaceri si administratia publica ,in sensul facilitarii acessului acestora la serviciile si informatiile publice ,prin intermediul tehnologiei .

Aceste propuneri respinse de majoritatea consilierilor locali PSD+UDMR prin neacordarea atentiei cuvenite unui document care trebuia sa vina in intelegerea si ajutorul mediului de afaceri sacelean.

Un document care sa puna bazele unei comunicari eficiente si a unui dialog bazat pe reciprocitate si actiune comuna.

Acest lucru ne demonstreaza faptul ca activitatea antreprenoriala nu primeste importanta necesara in dezbaterile consiliului local, din simplul fapt ca nu se re/cunoaste adevarata valoare si contributie adusa de operatorii economici la dezvoltarea unei comunitati.

comunicat de presa al organizatiei PNL Sacele

Viceprimarul Géczi, supărat pe cei ce în loc de Négyfalu, folosesc denumirea de Szecsele sau Szecseleváros

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia