Home / Actual / Ambulanța Brașov face angajări inclusiv pentru substația Săcele. Detalii în știre

Ambulanța Brașov face angajări inclusiv pentru substația Săcele. Detalii în știre

Serviciul de Ambulanță Județean Brașov anunță selecția de dosare în vederea angajării pe o perioadă determinată de maximum 6 luni a următoarelor posturi:

12 POSTURI – ASISTENT MEDICAL

17 POSTURI – ŞOFER AUTOSANITARA

1 POST – INGINER COMPARTIMENT TEHNIC – statia centrala Braşov.

Repartizarea posturilor este următoarea:

SUBSTATIA VICTORIA – 1 ŞOFER AUTOSANITARA

SUBSTATIA FAGARAS – 2 ŞOFERI AUTOSANITARA – 1 ASISTENT MEDICAL

SUBSTATIA RUPEA – 2 ASISTENTI MEDICALI – 2 ŞOFERI AUTOSANITARA

SUBSTATIA CODLEA – 1 ASISTENT MEDICAL – 1 ŞOFER AUTOSANITARA

SUBSTATIA SACELE – 1 ASISTENT MEDICAL – 1 ŞOFER AUTOSANITARA

SUBSTATIA PREDEAL – 1 ASISTENT MEDICAL – 1 ŞOFER AUTOSANITARA

STATIA CENTRALA BRAŞOV – 5 ASISTENTI MEDICALI – 10 ŞOFERI AUTOSANITARA -1 INGINER COMPARTIMENT TEHNIC

Condiţiile generale necesare ocupării posturilor de natură contractuală temporar vacante:

a) are cetatenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exerciţiu;

e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirca unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii. de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare ocupării posturilor de natură contractuală temporar vacante:

  1. Pentru ŞOFER AUTOSANITARA dosarul de inseriere la selecţie va conţine:

–  copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

–  copia certificatului de naştere;

–  copie adeverinţa absolvire 12 clase sau diploma bacalaureat;

– copia si originalul permisului de conducere (fata si verso) valabil pentru autovehiculele din categoriile B si C

–  copia si originalul carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca – 6 ani vechime ca şofer profesionist;

– cazier judiciar si de integritate comportamentala (sau declaraţie pe proprie răspundere);

–  adeverinţa care sa ateste starea de sanatate eliberata de medicul de familie ;

–  curriculum vitae

–  diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului MS;

–  recomandare de la ultimul loc de munca

  1. Pentru ASISTENT MEDICAL dosarul de înscriere la selecţie va conţine:

(NU SUNT ACCEPTATE DOSARELE CANDIDAŢILOR CARE ACTIVEAZA IN SPITALELE PUBLICE /PRIVATE IMPLICATE IN GESTIONAREA CAZURILOR COVID-19!)

  • copia actului de identitate;

–  copia certificatului de naştere si căsătorie ;

–   copiile diplomelor de studii (diploma de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta (inclusiv studii superioare), alte cursuri de specializare si formare profesionala in domeniu, ctc.);

–  certificat de membru – O.A.M.M.R. ( vizat pe anul in curs -2020 ), cu asigurare mal praxis

–   copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca si, după caz, in specialitate – minim 6 luni vechime ca asistent medical (sau dovada voluntariat in domeniul medical minim 6 luni);

–  cazier judiciar si de integritate comportamentala (sau declaraţie pe proprie răspundere);

–  adeverinţa care sa ateste starea de sanatate eliberata de medicul de familie ;

–  copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz,

–  recomandarea de la ultimul loc de munca;

–  curriculum vitae.

  1. Pentru INGINER PENTRU COMPARTIMENT TEHNIC ( întreţinere aparatura medicala), dosarul de selecţie va conţine:

–  copia actului de identitate;

–  copia certificatului de naştere si căsătorie ;

–   copie diploma de studii (tehnice);

–   copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca si, după caz, in specialitate – minim 6 luni vechime ca inginer;

–   cazier judiciar si de integritate comportamentala (sau declaraţie pe proprie răspundere);

–   adeverinţa care sa ateste starea de sanatate eliberata de medicul de familie ;

–  copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz.

–  recomandarea de la ultimul loc de munca;

–  curriculum vitae.

Dosarele se depun personal pana cel târziu in data de 14.04.2020 ora 15.00 la biroul RUNOS al SAJ Braşov, str. Dr. Victor Babes nr. 27, candidaţii ale căror dosare sunt acceptate urmând a fi contactati.

 

 

Săcele are centru de carantina la Ziurel

PNL Săcele cere ca cei 200.000 lei să meargă în altă direcție: 8000 de pachete cu manusi, masti si dezinfectanti pentru TOȚI sacelenii

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia