Home / Actual / Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav angajează. Iată ce se caută acum!

Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav angajează. Iată ce se caută acum!

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant pentru care se va încheia contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

✈ Referent, gradul I, nivel studii M, în cadrul Compartimentul Tehnic, Instruire, Reglementări de Securitate, Documente Clasificate, Informații Aeroportuare

Condiţii specifice pentru ocuparea postului🛫
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă sau raport REVISAL.

Alte cerințe🛫
– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților şi vigilență;
– capacitate de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– cunoștinţe de operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-1-post-de…/

📌Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, eliminatorii: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă (test grilă) şi interviul.
Important: Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe postul vacant se face în ordinea descrescătoare a notei obținute.

✅Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:
– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;
– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;
– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

📣Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul:
– depunerea dosarelor: 26.09.2023 – 2.10.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
– selecţia dosarelor: 3-4.10.2023;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba scrisă: 10.10.2023, ora 11:00;
– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

🚩 În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 26.09.2023 până în data de 2.10.2023, ora 15:00, la sediul Regiei – Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, Inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: [email protected]

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia