Home / Actual / Start finanţarii nerambursabile din fondurile bugetului local

Start finanţarii nerambursabile din fondurile bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, strada Piața Libertății nr. 17, tel.0268/276164, fax. 0268/273091, E-mail: [email protected], în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2015.
Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro sau la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, strada Piața Libertății nr. 17, camera 13.
Din bugetul local al Municipiului Săcele vor fi finanțate proiecte de interes local în domeniile: Culturale, Educație civică, Sociale, Protecţia mediului, Sportive, pentru cultele religioase. Cererile de finanțare, întocmite conform modelului prevăzute în Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015 se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, strada Piața Libertății nr. 17, camera 13. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de programe/proiecte pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Săcele este  09 octombrie 2015, ora 14:00.
Precizăm că accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor care solicită finanțare de la bugetul local. Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare și selecționare desemnată prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015, lista finală a câștigătorilor urmând să fie aprobată prin Hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Săcele.
Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție pot fi obținute la sediul Primăriei Municipiului Săcele, strada Piața Libertății nr. 17 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro.
Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei.
Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
În vederea participării la procedura de selecţie, solicitanţii pot procura gratuit documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de programe, proiecte, de la sediul Primăriei Municipiului Săcele, strada Piața Libertății nr. 17  sau la  tel. 0747035168.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply