Home / Actual / Sedința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Săcele pe 27 octombrie

Sedința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Săcele pe 27 octombrie

Sedința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Săcele va avea loc în data de 27 octombrie 2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe și funcțiuni complementare, str. Câmpului, Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria. 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în C.F- Prima înscriere-a  suprafeței de 661,0765 hectare, cu destinația de pășune-izlaz comunal, aflată în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2016 – iniţiator PRIMAR  POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 137 din 29.10.2015 privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în suprafață de 250 mp și respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr. top. 1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119 – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a imobilului – construcții și teren “Clubul Elevilor”, în suprafață de 3.096 mp, situat în B-dul George Moroianu nr. 76, înscris în CF nr. 113665 Săcele, sub nr. top. 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, către Liceul Teoretic ” George Moroianu”– inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 10.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Cultural – Sportivă Izvorul” Săcele – inițiatori, consilieri locali .

Citește și despre: Cursa de alergare montană la Săcele

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply