Home / Actual / Ședința de Consiliu Local pe luna octombrie are loc joi. Iată punctele supuse dezbaterii

Ședința de Consiliu Local pe luna octombrie are loc joi. Iată punctele supuse dezbaterii

PROIECTUL  ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  24 octombrie  2019

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020,  semestrul I  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de apă cartier Baciu, etapa II” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la Școală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” din Municipiul Săcele din cadrul Obiectivului de Investiție Școala Gimnazială nr 4 – Extindere și reamenajare clădire ateliere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr. 118” – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr. 227” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 107483 Săcele, cad. 846, nr.top.1954/1/5/81 și a imobilului înscris în CF nr. 113278 Săcele, cad. 113278 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 412 mp, înscris în CF nr. 112869 al localității Săcele, nr.cad. 112869, reprezentând parte din strada Crizantemelor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele,  a suprafeței de 15188 mp,  categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116677 Săcele și a suprafeței de 282 mp,   categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116678 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de 446109 mp, categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116707 Săcele și a suprafeței de 1000 mp,  categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116708 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a pozițiilor 40, 62 și 197 din Anexa la C.L. nr. 98/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a  Drumului Auto Forestier Adânca de sus, a Drumului Auto Forestier Vaida și a Drumului Auto Forestier Tărlung Ciorica – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF   152536 Brașov nr.top  8896/1/2/1 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,2,4

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă a Spitalului Orășenesc Săcele, asupra imobilului cu nr. cadastral 105286, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 165 mp, înscris în CF   105286 Săcele și  asupra imobilului cu nr. cadastral 105287, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 450 mp, înscris în CF  nr. 105287 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2,4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 „Funcții Publice” și completarea anexei nr. 2 „Funcții contractuale” la HCL 16/23.01.2019  privind stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Diverse
 • Informare privind structura Compartimentului de Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 38/04.12.2017.

Chiul în grup! Săcele este OFICIAL un oraș parazitat de PSD

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia