Home / Administratie / Sedinta de Consiliu Local pe 23 aprilie

Sedinta de Consiliu Local pe 23 aprilie

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune  convocarea în şedinţă ordinară Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 23.04.2015, ora 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DE SERVICIU ŞI BIROURI” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în alta localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2015 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. – iniţiatori consilieri locali: BĂLĂŞESCU MARIUS, GÉCZI GELLÉRT, ONACA  ION  DANIEL, RUGACS CAROL LUDOVIC;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pentru anul 2015  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru acordarea de sponsorizări de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A Parohiei Turcheş II, Protopopiatul Săcele şi Bisericii Evanghelice Luterane Satulung Suseni  – iniţiatori  consilieri locali: BĂLĂŞESCU MARIUS, GÉCZI GELLÉRT, ONACA  ION  DANIEL, RUGACS CAROL LUDOVIC;
 • Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliu Local 21/19.02.2015 privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima Înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafata de 40.341 mp, identificat în C.F. 101491 Sacele, cu nr. top 4250/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi transmiterea, fără plată, a Lotului  nr. 2, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr. top ( 4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, în proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Ansamblu de locuinţe, extremitate vest str. Nouă” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a trei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de mandat de administrare, stabilirea indicatorilor de performanţă, stabilirea valorii planificate a indicatorilor propuşi şi a criteriilor (indicatori) de performanţă pentru anul 2015 pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.  – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F. 101491 Săcele, cu top 4250/2/1/1/1,  aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 15 m3 lemn lucru răşinoase, sub forma de ajutor de urgenţă în situaţii de necesitate, domnului Zamfir Nicolae, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Cloşca, nr. 38 – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din comisia constituită în vederea aplicării măsurilor pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor rome, pentru perioada 2015-2020 – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. pe perioada 2015-2018 – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, blocul 44, sc. B, ap. 3, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply