Home / Actual / Se vând 4 terenuri! Primarul Popa Virgil nu se lasă și continuă cu planul de înstrăinare a patrimoniului orașului

Se vând 4 terenuri! Primarul Popa Virgil nu se lasă și continuă cu planul de înstrăinare a patrimoniului orașului

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, Piaţa Libertăţii, nr. 17, organizează în data de 20.01.2022, ora 14:00 licitaţie publică cu ofertă în plic închis, pentru vânzarea unor terenuri, situate în Municipiul Săcele, identificate în CF 107135 Săcele, CF 110816 Săcele, CF 110820 Săcele, CF 117497 Săcele.

Acte solicitate: conform caietului de sarcini, disponibil la Sediul Primăriei Municipiului Săcele, camera nr. 13, în valoare de 50 lei.

Licitaţia se va desfăşură la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se vor organiza licitaţii în data de : 03.02.2022, ora 14:00 şi 16.02.2022, ora 14:00.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior care sunt înregistrate în ordinea primirii lor, precizându-se pe plicul exterior data, ora şi obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.

Garanţia depusă, taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini rămân valabile, doar cererea de participare trebuie reînnoită şi documentele de eligibilitate dacă au expirat, pentru fiecare termen al licitaţiei.

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 18.01.2022, ora 1600, la Centrul de Informare Cetăţeni, camera nr. 13.

Informaţii suplimentare : tel. 0268/276164, int.130 – Compartiment Patrimoniu.

întocmit, Dr. Ing. Brânzea Ovidiu

conform Municipiulsacele.ro

La acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele, actorul Mircea Rusu merita o sală plină! Nu a avut-o!

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia