Home / Actual / Săcele: Noi termene de plată pentru diverse taxe și impozite locale

Săcele: Noi termene de plată pentru diverse taxe și impozite locale

I. Impozit pe clădire, impozit pe teren, impozit pe mijloace de transport, taxa parcare reședință și taxa salubrizare

I.1. Termenele de plată sunt 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, pentru impozitele pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, taxa de parcare de reședință și taxa de salubrizare.

Important: Dacă plătiți anticipat impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport, datorate pentru întreg anul, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. În cazul persoanelor juridice nu se acordă bonificație.

I.2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport în sumă de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie.

II. Taxa pe clădiri și pe teren

II.1. Taxa pe clădire și taxa pe teren se plătesc lunar, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mari de o lună.

II.2. Taxa pe clădire și taxa pe teren se plătesc lunar, de către persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună.

Important: Deoarece, de regulă , suma este mică, pentru a scăpa de orice grijă pentru plata lunară, puteți achita taxa pe clădiri și pe teren pentru tot anul până la data de 25 a lunii ianuarie

III. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

III.1. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se plăteşte lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

III.2. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

IV. Impozitul pe spectacole

IV.1. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

V. Alte taxe:

V.1. Taxa specială respectiv taxa hoteliera se virează lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a colectat această taxă.

Primăria introduce “Taxa specială de salubritate” la Săcele. Când intră ea în vigoare şi ce valoare are?

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia