Home / Actual / Săcele: Avem regulament de atribuire a locurilor de parcare. Urmează licitaţia!

Săcele: Avem regulament de atribuire a locurilor de parcare. Urmează licitaţia!

 

Considerente generale

Consilierii locali au votat regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta din municipiul Sacele, astfel cei interesati de concesionarea unui astfel de loc de parcare trebuie sa cunoasca urmatoarele informatii:

 • Taxa de parcare practicata în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Sacele va fi de 120 lei pe an (10 lei pe luna), incepand cu data de 01.01.2017.
 • Asociaţiile de proprietari/ locatari vor anunţa locatarii din cadrul asociaţiei termenul limită până la care se vor depune şi conţinutul documentelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate imobilului, precum şi tariful anual aprobat de Consiliul Local.
 • Abonamentele tip resedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/ zi. Acestea se vor elibera de gestionarul parcării, respectiv Primăria Municipiului Săcele pe o perioadă de 12 luni, numai după achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul Local sau preţul licitat dupa caz.
 • Abonamentele tip reşedinţă se pot elibera şi pe perioade mai mici de 12 luni
 • Beneficiarii locurilor de parcare pot achita şi integral în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului, contravaloarea taxei de parcare.
 • Plata abonamentului se poate face si fracţionat pe fiecare an calendaristic, in doua rate, respectiv pana la 31 martie – prima rata si pana la 30 septembrie – a doua rata, a fiecărui an pentru anul în curs la caseriile Primariei Municipiului Sacele – Serviciul Impozite si taxe locale.
 • Deţinătorii de abonamente de parcare de reşedinţă a căror valabilitate expiră la data de 31.12.2016 pot solicita menţinerea locului de parcare atribuit prin licitaţie, pe bază de abonament, în condiţiile prezentului Regulament.
 • În cazul în care solicitantul caruia i s-a atibuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu prezintă termen de 30 de zile de la data atribuirii, documentul de plată a tarifului aferent va pierde locul de parcare atribuit, care va fi reatribuit altor solicitanţi.

Documente necesare

În vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie solicitanţii – persoane fizice, vor depune la asociaţia de proprietari/ locatari din care fac parte următoarele documente:

-Cerere;

-Documente privind domiciliul/ rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/ locatari, act de donaţie sau moştenire;

-Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietatea sau folosinţă;

-Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat;

-Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul;

-Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor legii 189/2000, dacă este cazul;

-Cuponul de pensii (soţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor;

-Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public;

-Chitanţă de plată cu numărul de înregistrare;

În vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie solicitanţii – persoane juridice,  vor depune următoarele documente:

 1. a) Cerere;
 2. b) Act de proprietate, contract de închiriere în imobil;
 3. c) Certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;
 4. d) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă.

Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Mai multe detalii despre acest REGULAMENT aici!

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply