Home / Actual / Săcele: Avem regulament de atribuire a locurilor de parcare. Urmează licitaţia!

Săcele: Avem regulament de atribuire a locurilor de parcare. Urmează licitaţia!

 

Considerente generale

Consilierii locali au votat regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta din municipiul Sacele, astfel cei interesati de concesionarea unui astfel de loc de parcare trebuie sa cunoasca urmatoarele informatii:

 • Taxa de parcare practicata în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Sacele va fi de 120 lei pe an (10 lei pe luna), incepand cu data de 01.01.2017.
 • Asociaţiile de proprietari/ locatari vor anunţa locatarii din cadrul asociaţiei termenul limită până la care se vor depune şi conţinutul documentelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate imobilului, precum şi tariful anual aprobat de Consiliul Local.
 • Abonamentele tip resedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/ zi. Acestea se vor elibera de gestionarul parcării, respectiv Primăria Municipiului Săcele pe o perioadă de 12 luni, numai după achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul Local sau preţul licitat dupa caz.
 • Abonamentele tip reşedinţă se pot elibera şi pe perioade mai mici de 12 luni
 • Beneficiarii locurilor de parcare pot achita şi integral în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului, contravaloarea taxei de parcare.
 • Plata abonamentului se poate face si fracţionat pe fiecare an calendaristic, in doua rate, respectiv pana la 31 martie – prima rata si pana la 30 septembrie – a doua rata, a fiecărui an pentru anul în curs la caseriile Primariei Municipiului Sacele – Serviciul Impozite si taxe locale.
 • Deţinătorii de abonamente de parcare de reşedinţă a căror valabilitate expiră la data de 31.12.2016 pot solicita menţinerea locului de parcare atribuit prin licitaţie, pe bază de abonament, în condiţiile prezentului Regulament.
 • În cazul în care solicitantul caruia i s-a atibuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu prezintă termen de 30 de zile de la data atribuirii, documentul de plată a tarifului aferent va pierde locul de parcare atribuit, care va fi reatribuit altor solicitanţi.

Documente necesare

În vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie solicitanţii – persoane fizice, vor depune la asociaţia de proprietari/ locatari din care fac parte următoarele documente:

-Cerere;

-Documente privind domiciliul/ rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/ locatari, act de donaţie sau moştenire;

-Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietatea sau folosinţă;

-Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat;

-Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul;

-Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor legii 189/2000, dacă este cazul;

-Cuponul de pensii (soţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor;

-Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public;

-Chitanţă de plată cu numărul de înregistrare;

În vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie solicitanţii – persoane juridice,  vor depune următoarele documente:

 1. a) Cerere;
 2. b) Act de proprietate, contract de închiriere în imobil;
 3. c) Certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;
 4. d) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă.

Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Mai multe detalii despre acest REGULAMENT aici!

Leave a Reply