Home / Actual / Primăria Săcele vrea sa modifice un PUZ – Plan Urbanistic Zonal din municipiu

Primăria Săcele vrea sa modifice un PUZ – Plan Urbanistic Zonal din municipiu

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 25.10.2023 până la data de 08.12.2023, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Modificare parțială PUZ Centru Satulung Etapa I Săcele, aprobat cu HCL nr. 92/24.07.2014 – Construire creșă, strada Liliacului, nr.1, Municipiul Săcele
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal-Modificare parțială PUZ Centru Satulung Etapa I Săcele, aprobat cu HCL nr. 92/24.07.2014 – Construire creșă, strada Liliacului, nr.1, Municipiul Săcele și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal-Modificare parțială PUZ Centru Satulung Etapa I Săcele, aprobat cu HCL nr. 92/24.07.2014 – Construire creșă, strada Liliacului, nr.1, Municipiul Săcele
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ-Modificare parțială PUZ Centru Satulung Etapa I Săcele, aprobat cu HCL nr. 92/24.07.2014 – Construire creșă, strada Liliacului, nr.1, Municipiul Săcele
  4. Piese desenate –plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-ilustrare, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 08.11.2023 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia