Home / Actual / Primăria Săcele vrea să își simplifice procedurile administrative

Primăria Săcele vrea să își simplifice procedurile administrative

Municipiul Sacele implementeaza in perioada 07.06.2022 – 06.10.2023 proiectul Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Sacele, cod SMIS 155100, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Componenta 1 – CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor,planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Axa Prioritara Administrate publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.                                         

Programul Operational Capacitate Administrativa este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management.

Bugetul total al proiectului este de 2.966.480,00 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile, alocate conform contractului de finantare, este de 2.907.150,40 lei.

Valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana prin Fondul Social European este de 2.521.508,00 lei iar a finantarii nationale de 385.642,40 lei. Cofinantarea eligibila a Municipiului Sacele este de 59.329,60 lei.

Scopul proiectului este reprezentat de consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Sacele prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementand masuri din perspectiva back-office si front-office pentru serviciile publice livrate de primarie, vizand competentele exclusive si partajate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni in domeniul competentelor exclusive si partajate, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, atat din perspectiva back-office, cat si front-office.
 2. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor pentru minim 50 de persoane din cadrul Municipiului Sacele, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect.

Rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

1. Rezultat program 3. Proceduri simplificate vizand competentele exclusive si partajate, pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 1. Platforma integrata front-office si back-office pentru servicii electronice complete in domeniul competentelor exclusive si partajate (descarcare/completare/transmitere documente, plata electronica, semnatura electronica, notificari asupra stadiului demersului) cu un nivel 5 de sofisticare. Include: solutii front-office (portal web, aplicatie mobila, terminal interactiv selfservice pentru servicii electronice), si back-office (semnatura electronica, proiecte si investitii, buget-contabilitate, patrimoniu evidenta si valorificare, asistenta sociala, politie locala, analiza si raportare indicatori privind serviciile electronice), servicii IT de dezvoltare/implementare.

 1. Rezultat program 5. Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2. 50 de persoane din cadrul grupului tinta, instruite in ceea ce priveste planificarea strategica si utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate si vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.

Proiectul contribuie la promovarea principiilor orizontale prin:

 1. Egalitate de gen. Principiul egalitatii de sanse va fi aplicat in toate etapele implementarii proiectului: elaborarea proiectului, implementarea ulterioara a acestuia, realizarea procedurilor de achizitie, managementul proiectului si identificarea grupurilor tinta. Prin prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toti beneficiarii finali (cetateni), indiferent de sex, religie, etnie, si isi aduce totodata aportul la dezvoltarea societatii informationale, care sprijina prin insasi definitia sa egalitatea de sanse. Proiectul promoveaza accesibilitatea persoanelor la servicii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. Recrutarea personalului implicat in elaborarea, managementul, implementarea proiectului se va face cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati sau varsta. Proiectul promoveaza egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca.
 2. Nediscriminare. Beneficiarul va asigura conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in implementarea proiectului. In acest sens, beneficiarul dezvolta o abordare unitara in politicile si practicile de management si resurse umane atat in relatia cu angajatii, clientii si comunitatea. Promovarea principiului egalitatii de sanse in practicile de angajare, selectie si mentinere a angajatilor va avea rezultate pozitive prin diminuarea fluctuatiilor de personal, care determina economii privind costurile de recrutare si instruire. Relativ la activitatea de achizitii, pe intreaga durata de implementare a proiectului, in vederea atingerii obiectivelor acestuia, atribuirea si derularea contractelor se realizeaza prin procedurile aplicabile conform legislatiei in vigoare, garantandu-se tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor economici.
 3. Accesibilitate persoane cu dizabilitati. Solutia informatica propusa prin proiect va include functionalitati care asigura punerea in practica a urmatoarelor masuri/deziderate din Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor: accesibilizarea mediului comunicational si informational pentru persoanele cu dizabilitati; informarea cetatenilor cu privire la procedurile si instrumentele de simplificare care se vor introduce, in vederea facilitarii interactiunii cu Primaria si asigurarea de suport pentru trecerea de la interactiunea fizica (la ghiseu) la cea electronica. Prin rezultatele generate in contextul solutiilor implementate, proiectul respecta conceptul de accesibilitate asa cum este definit in “Strategia europeana a dizabilitatii 2010 – 2020- Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere” ca “posibilitatea asigurata persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la alte facilitati si servicii”.
 4. Poluatorul plateste. Instituirea principiului poluatorul plateste asigura reflectarea in pretul produselor a costurilor de productie, incluzand costurile asociate poluarii, degradarii resurselor si prejudicierii mediului. Consecintele majore generate de implementarea unei solutii informatice se vor concretiza intr-o utilizare mai eficienta a resurselor si

in generarea unei poluari mai reduse. In cadrul proiectului sunt respectate urmatoarele categorii de criterii privind performantele ecologice: reducerea sau eliminarea materialelor nedegradabile; designul durabil; longevitatea produsului/extinderea ciclului de viata: conservarea energiei, costurile eliminarii deseurilor fiind suportate de catre detinatorul de deseuri, manipulate de un colector de deseuri sau de catre o intreprindere si/sau de catre posesorul anterior sau producatorul de la care provine deseul.

 1. Protectia biodiversitatii. Prezentul proiect urmeaza a se desfasura in mediul urban delimitat al Municipiului Sacele. Toate activitatile proiectului sunt concepute a se desfasura in locatii amenajate corespunzator tipului specific de activitate. Persoanelor implicate in proiect le vor fi prezentate regulamentele si legislatia in ceea ce priveste biodiversitatea si mai cu seama biosecuritatea produselor.
 2. Utilizarea eficienta a resurselor. Proiectul respecta principiul dezvoltarii durabile pe cele trei dimensiuni ale sale: mediul – aplicarea principiului ‘poluatorul plateste’: societatea – promovarea cunoasterii si inovarii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate; economia – cresterea capacitatii competitive si promovarea conceptului economiei bazate pe cunoastere. Solutiile inovative implementate prin proiect sunt produse TIC – exponente al dezvoltarii durabile, promovand tehnologiile curate si reducerea resurselor de consum. Proiectul asigura cresterea investitiilor si stimularea activitatilor de inovare, generand competitivitate prin specializare inteligenta si valoare adaugata sporita, solutiile IT propuse avand un puternic caracter inovativ, orientat catre nevoile pietei si cu posibilitate de propagare la nivel economic.

In cadrul proiectului, la nivelul echipei de implementare utilizarea eficienta a resurselor se va materializa in utilizarea hartiei reciclabile, includerea unui mesaj privind protejarea mediului in corespondenta electronica.

 1. Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice. Proiectul promoveaza conceptul de oras inteligent, punand in practica recomandarile europene privind asigurarea durabilitatii oraselor ca

rezultat al unei simbioze inteligente intre tehnologii mai mature si inovatoare, platforme integrate, infrastructuri moderne, eficienta energetica, reproiectarea unor servicii mai eficace pornind de la exigentele cetatenilor si utilizatorilor, integrarea internetului. Solutiile IT propuse adreseaza un domeniu de specializare inteligenta la nivel national, in sensul celor definite in Acordul de Parteneriat 2014-2020, avand un impact direct in orientarea catre o economie ecologica, mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Prin integrarea in sfera serviciilor publice, solutiile propuse asigura realizarea de economii de resurse prin prisma promovarii serviciilor electronice dezvoltate si implicit adoptarea de catre public a conceptelor “verzi” in contextul facilitarii accesului la informatii specifice in mediu virtual.

Prin rezultatele sale proiectul promoveaza utilizarea unui mediu digital reglementat, eficient si securizat, care permite utilizatorilor sai sa poata interactiona intr-o maniera eficienta si eficace cu furnizorii de servicii publice. Pentru atenuarea schimbarilor climatice in cadrul proiectului se va avea in vedere utilizarea cat mai indelungata a luminii naturale, identificarea de spatii pentru desfasurarea proiectului in care se vor monta corpuri de iluminat care sa reduca consumul de energie si emisiile de caldura.

 1. Rezilienta la dezastre. Managementul proiectului se va asigura de implementarea unor masuri de crestere a capacitatii de rezistenta la dezastre. De asemenea, se vor organiza instruiri tematice de prim ajutor care vor ajuta persoanele din echipa de implementare sa reactioneze adecvat in cazul unor evenimente ce necesita asemenea interventii.

conform comunicat Municipiul Sacele

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia