Home / Actual / Primăria Săcele mai înființează un Grup Local de Lucru (GLL) pentru incluziunea de minorități

Primăria Săcele mai înființează un Grup Local de Lucru (GLL) pentru incluziunea de minorități

Consiliul Local Săcele a aprobat o propunere de înființare a unui Grup Local de Lucru (GLL) ce va funcționa cu următoarea componență:

  • Petriceanu Codruț – Poliția Municipiului Săcele
  • Mezei Anca – Școala Gimnaziala nr. 5 Săcele
  • Brăilă Cătălina – Spitalul Municipal Săcele
  • Moruzi Anamaria – mediator sanitar Primăria Municipiului Săcele
  • Marșavela Lenuța – mediator scolar și delegat al comunității locale
  • Pîrvu Maria Nicoleta – Primaria Municipiului Săcele
  • Diniță Ardeleanu Constantin – Serviciul Politia Locală Săcele
  • Voicescu Nicoleta Teonia – consilier local                            
  • Gîndac Nicolae – consilier local                            

Grupul de Lucru Local (GLL) este format din expertul local pentru romi, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, lucrători comunitari (mediatori sanitari, mediatori școlari, ș.a), membri ai Consiliului Local (inclusiv consilieri aparţinând minorităţii rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale şi un delegat al comunităţii locale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. GLL va fi înfiinţat prin HCL (Hotărâre a Consiliului Local).

Grupul de Lucru Local (GLL) are ca principală atribuție elaborarea planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară în cadrul GIL sau identificate de către autorităţile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategie. Planul de acțiune va fi asumat de către Consiliul Local prin Hotărâre.

Fiecare membru al GLL va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul local de acțiune.

Atribuţii ale GLL:

1) Introducerea planului local de acțiune privind incluziunea romilor în strategia de dezvoltare a localităţii;

2) Transmiterea planului local de acțiune către BJR în vederea introducerii în planul judeţean de măsuri;

3) Monitorizarea implementării măsurilor din planul de acțiune locală și formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora

4) Întocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea planului de acțiune locala și transmiterea lor către Primar, BJR și ANR.

29-30 iulie: Dezinsecție pe domeniul public cu aparate de tip atomizor la Săcele – Saceleanul

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia