Home / Actual / Primăria Săcele angajează Muncitor calificat – electromecanic – Birou Administrativ – 1 post

Primăria Săcele angajează Muncitor calificat – electromecanic – Birou Administrativ – 1 post

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele  de:

   1Muncitor  calificat- electromecanic -Birou Administrativ  -1 post

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

     –   studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

        –   vechime în munca    – minimum  3  ani

b) Durata timpului de muncă: 8ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,

c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  25.04.2023 și pană la  data limită  09.05.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă practica în data de 18.05.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei practice  la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei practice  şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia și tematica  pentru postul pentru care se organizează  concursul/examenul  sunt anexate prezentei.

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Formular G.D.P.R.

Opis documente de concurs

Decăpușare anunțată pe domeniul public în 27 aprilie. În Primărie nu se intră oare, că e plin și acolo…?! – Saceleanul

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia