Home / Actual / Postul de şofer, categoria D, disponibil la Liceul Teoretic “George Moroianu”

Postul de şofer, categoria D, disponibil la Liceul Teoretic “George Moroianu”

LICEUL TEORETIC GEORGE MOROIANU SACELE organizează concurs de ocupare a postului de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport elevi) – 1 normă – perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc pe data de:

 1. a) 02.02. 2016, proba scrisă şi analiza CV-lui la ora 10, (contestațiile se depun în 24 ore )
 2. b) 03.02.2016, interviul la sediul unității din B-dul George Moroianu, nr. 110, Municipiul Sacele, judetul Brasov.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– dețin permis de conducere categoria B și D

– au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.

– cunosc limba română scris şi vorbit.

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

– au capacitate deplină de exerciţiu.

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

– îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă și CV

Interviu

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 01.02.2016, ora 15,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox permis de conducere categoria „D” –
 • copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
 • fisa medicală;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor; • cazier judiciar;
 • adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer profesionist;
 • recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply