Home / Actual / Post de tehnician silvic vacant la Săcele

Post de tehnician silvic vacant la Săcele

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., având sediul în Mun. Săcele, P-ţa Libertăţii, nr.17, organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician silvic în cadrul compartimentului de pază şi protecţia pădurilor.

Concursul va avea loc la punctul de lucru din Mun. Săcele, str.Fagului, nr.46, judeţul Braşov, în data de 09.09.2015, ora 10 – proba scrisă şi ora 13 – interviu (proba orală).

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  1. Nivelul minim al studiilor: Liceul Silvic absolvit cu diploma de bacalaureat – specializare: tehnician în silvicultură;
  1. Grad profesional minim: tehnician silvic debutant sau îndeplinirea condiţiilor pentru a obţine gradul de tehnician silvic debutant;
  2. Documentele care vor fi solicitate pentru înscriere sunt:

a) cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant anunţat;

b) curriculum vitae;

c) diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);

d) adeverinţa privind vechimea în muncă;

e) certificat de cazier judiciar;

f)  carte (buletin) de identitate (original şi copie);

g) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (dacă este cazul)

Dosarele de înscriere în vederea participării la concurs se depun în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Detalii referitoare la modul de desfăşurare al concursului, condiţii de participare, termenul de depunere al dosarelor de înscriere precum şi bibliografia aferentă vor fi afişate la avizierul R.P.L.P. Săcele R.A. de la punctul său de lucru mai sus menţionat.

Persoana de contact care vă poate furniza informaţii în acest scop este d-na Szabo Elena, telefon 0268.274056.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply