Home / Actual / Persoanele juridice, PFA-urile, II-urile sau întreprinderile familiale ce au activitate sezonieră pot solicita forţă de muncă de la Primăria Săcele

Persoanele juridice, PFA-urile, II-urile sau întreprinderile familiale ce au activitate sezonieră pot solicita forţă de muncă de la Primăria Săcele

În vederea întocmirii planului de activități sezoniere, Primăria Săcele invită persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza municipiului Săcele, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Săcele, str. Piața Libertății 17, Săcele, pentru a depune o solicitare în acest sens. 

Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că pot desfășura activități sezoniere.

Această solicitare se poate face având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, articolul I din această lege prevede la punctul 3 introducerea în conținutul Legii 416/2001 a două noi articole:

Art. 6^1 prevede:
”(1) În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.
(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
(3) Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2).
(4) Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art. 6 alin. (2)-(4).
(5) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se transmite agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3).”

Art. 6^2 prevede:

”(1) Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.
(2) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Programul de depunere a solicitărilor: de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091  sau prin e-mail, la adresa: [email protected]

conform comunicat Primăria Municipiului Săcele

Job la Săcele cu programul de lucru de 3ore pe zi. Synevo angajează asistent medical generalist (recoltare şi recepţie)

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia