Home / Actual / Noutate! Liceul Teoretic ”George Moroianu” este acreditat pentru a susține proiecte în program european ERASMUS+

Noutate! Liceul Teoretic ”George Moroianu” este acreditat pentru a susține proiecte în program european ERASMUS+

Procesul de europenizare a Liceului Teoretic ”George Moroianu” continuă.

Astfel, de luni – 6 februarie, liceul este acreditat pentru a susține proiecte în bine-cunoscutul program european ERASMUS+.

În urma unei munci asidue, liceul nostru se poate mândri cu obținerea statutului de instituție școlară cu acreditare ERASMUS+.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.

Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.

Programul Erasmus+ oferă sprijin instituțiilor din domeniul educației școlare pentru ca acestea să se poată dezvolta, să ofere oportunități de învățare în contexte formale, nonformale și informale pentru elevi, personal didactic și nedidactic și să poată coopera, în parteneriat, cu instituții similare din alte țări.

Erasmus+ promovează mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, includerea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării.

Prioritățile orizontale ale noului program vizează 3 componente: includere, transformarea prin digitalizare și green (mediul și combaterea schimbărilor climatice).

Obiective specifice educației școlare:

1. Abordarea dezavantajelor în procesul de învățare, a părăsirii timpurii a școlii și a competențelor de bază scăzute;

2. Sprijinirea profesorilor, a directorilor de școli și a altor profesii didactice;

3. Dezvoltarea competenţelor cheie;

4. Promovarea unei abordări comprehensive în ceea ce privește predarea și învățarea limbilor străine;

5. Promovarea interesului și excelenței în știință,tehnologie, inginerie și matematică (STEM) și a abordării STEAM;

6. Dezvoltarea unor sisteme de educație și îngrijire de înaltă calitate pentru copiii preşcolari;

7. Recunoașterea rezultatelor învățării pentru participanții la mobilitatile de învățare transfrontaliere.

Tipuri de proiecte

Prin Erasmus+ pot fi finanțate, la nivel național, două tipuri de proiecte în domeniul școlar: proiecte de mobilitate și parteneriate pentru cooperare.

În ceea ce privește proiectele de mobilitate, sunt finanțate următoarele tipuri de mobilități/activități: observare directă, cursuri, mobilități individuale și de grup pentru elevi, invitarea experților în domeniu, găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare, vizite pregătitoare.

Prin obținerea acreditării ERASMUS+, școala noastră va desfășura, începând chiar cu acest an, proiecte cu finanțare europeană până în anul 2027. Gaudeamus igitur!

conform comunicat FB

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia