Home / Administratie / Job de paznic de noapte disponibil la Săcele

Job de paznic de noapte disponibil la Săcele

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:  PAZNIC DE NOAPTE   –  1 POST, în cadrul CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC

 a) Condiţii specifice de participare:

  • Studii medii, absolvite  cu diplomă de bacalaureat, şcoală  profesională sau generale;
  • Să fie atestat profesional conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Sunt exceptate  de la obligaţia certificatului de competenţe  profesionale, dobandit potrivit legii şi care fac dovada ca au cel puţin  1 an  vechime în aceasta activitate;

          Examenul/Concursul  constă în următoarele etape :

  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă  se va susţine în data 21.10.2014 la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
  • interviul se va susţine în data de 23.10.2014 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Condiții  generale de participarecandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

    Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 15 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane. Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, sau de la avizierul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply