Home / Actual / Incredibil! PSD-iștii îi jignesc pe petiționarii de pe Morii, considerându-i “mafie imobiliară”

Incredibil! PSD-iștii îi jignesc pe petiționarii de pe Morii, considerându-i “mafie imobiliară”

Să descoperi ca ai fost sărit de procesul de informare publică, să faci o petiție în care să menționezi obiecțiile tale și ale vecinilor din zonă, să trimiți petiția la Primăria Săcele si tuturor consilierilor locali, sa astepti rectificarea viciilor de procedura … pare un demers democratic in orice administratie locala normala, asa-i?

Din păcate, nu și la Săcele, unde administrația PSD, printr-un site politic scris și administrat de bugetari consideră că acești locuitori sunt parte a ”mafiei imobiliare”.

Da, ați citit bine, semnatarii cu nume și prenume sunt mafioți, deranjează, perturbă linistea comunității și sunt niste rebeli administrativi.

Oameni de bine din comunitate, avocați, ingineri, economiști, plătitori de taxe și impozite … toți aruncați în malaxorul administrației gilisto-pesediste și catalogați drept niște ilegaliști.

Mai mult decât atât, aceștia sunt doar niște ”așa-ziși locuitori” conform pesediștilor săceleni, care-și permit acum să împartă și drepturi cetățenești după bunul plac: mie da, ție nu!

Decaderea morală a actualei administrații este pe cât de rușinoasă, pe atat de vizibilă. Să-ți agresezi proprii locuitori cu apelative printr-un site de partid este bomboana de pe coliva acestor 4 ani de pesedisme la Săcele.

Pentru corecta informare a celor interesați de acest subiect (ce NU este din păcate singular la Săcele) iată cum sună petiția locuitorilor din zonă!

Judecați dumneavoastră dacă sunt niște “mafioți imobiliari ilegaliști” sau din contră, mafioții stau la butoane în birourile administrației!

Către:

Primarul Municipiului Săcele

–     Secretarul Municipiului Săcele

–     Arhitectul şef al Municipiului Săcele Consiliul Local al Municipiului Săcele

* Referitor la PUZ “Construire pensiune din fonduri europene”, în fapt PUZ strada Morii, f.n.

Subscris», locuitori pe strada Morii:

[Grup semnatari]

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

(1) Vicierea procesului de consultare a publicului pentru propunerea PUZ “Construire pensiune din fonduri europene”, în fapt PUZ strada Morii, f.n.;

(2) Vicierea întregului proces premergător aprobării acestui PUZ-ului, prin omiterea în actele cauzei a funcţionalităţilor zonei/învecinate, precum şi a coeficienţilor urbanistici, aferenţi UTR 8, cu consecinţă în denaturarea situaţiei de fapt;

Solicitându-vă:

(a) Cu privire la procesul privind consultarea publicului:

în principal: Reluarea procesului de consultare publică, aferent PUZ, strada Morii, f.n.

în subsidiar şi în măsura în care indiferent de cauză sau motiv nu veţi admite cererea principală de reluare a procesului de consultare publică, vă solicităm să

1

luaţi act de opoziţia locuitorilor străzi Morii (învecinaţi PUZ-ului menţionat), de a se schimba funcţionalitatea zonei (exclusiv locuinţe individuale), precum şi de a se schimba coeficinţii urbanistici (regim maxim P-P+l+M, POT max 40%, max CUT 1,0).

(b) Să respingeţi PUZ “Construire pensiune din fonduri europene”, în fapt PUZ strada Morii, f.n., (i) cu funcţionalităţi diferite de cea existentă în zonă {locuinţe individuale) şi/sau (ii) coeficienţi urbanistici mai mari decât cei ai zonei, adică: regim maxim P-P+l+M, POT max 40%, CUT max 1,0.

MOTIVE

  1. Cu privire la vicierea procesului de consultare a publicului, pentru PUZ “Construire pensiune din fonduri europene” (în fapt PUZ strada Morii, f.n.).

(1)        Expunere situaţie:

în fapt, intenţia de a se aduce modificări/completări urbanistice, a fost adusă la cunoştinţa publicului prin două pretinse modalităţi, astfel:

(i) Prin afişarea pe pagina de internet a unui anunţ numit PUZ şi RLU aferent “Construire pensiune din fonduri europene”, etapa I (www.municipiulsacele.ro/p-u-z- si-r-l-u-aferent-construire-pensiune-cu-fonduri-europene-etapa-i), adică fără nici un element de identificare a zonei supusă atenţiei (ataşat screenshot);

Astfel, o informare trebuie să fie efectivă şi nicidecum formală, respectiv această informare trebuie să asigure publicului elemente de identificare a zonei afectate, întrucât doar în măsura publicării locaţiei afectate, vecinii afectaţi de propunerile supuse dezbaterii, pot participa la dezbaterea publică.

Elementul indispensabil al identificării zonei studiate, prin chiar titlul proiectului este un aspect îndeobşte cunoscut părţilor implicate în această activitate, sens în care exemplificăm cu ultima postare pe site-ul Primăriei Săcele a unui proiect similar, care cuprinde în titlul său, identificarea zonei : P.U.Z. şi R.L.U. aferent “Construire locuinţe”

2

modificator ai P.U.Z. “Construire locuinţe str. Timis-str. Câmpului- Baciu” şi exemplele pot continua.

(ii) Prin montarea unui panou informativ, dar neobservabil de către locuitorii zonei.

în concret, deşi acest panou ar fi trebuit să fie afişat pe strada unde se doreşte efectuată o modificare/completare urbanistică, acest (panou) a fost instalat pe latura terenului in discuţie, opusă străzii Morii şi cu spatele la această stradă (dinspre strada Morii nu se putea observa decât cel mult verso-ui panoului/o scândură, fără nici un anunţ) – ataşat planşele foto doveditoare.

(2) în concluzie, subscrisă persoane direct interesate în propunerile de modificare a funcţionalităţii zonei, am fost lipsiţi de dreptul la informare, cu consecinţă în denaturarea procesului de consultare.

(3) Astfel, raportat la importanţa propunerilor, reluarea procesului de consultare prin participarea locuitoriilor zonei este un demers absolut necesar asigurării unui proces decizional transparent şi mai mult cu luarea în considerare a tuturor elementelor cauzei, adică şi prin ascultarea celor afectaţi de propunerile formulate.

(4) Cu privire la poziţia locuitorilor zonei – art.57, alin.2 din Legea nr.350/2001 (Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor si documentaţiilor de urbanism si amenajare a teritoriului).

în subsidiar şi în măsura în care indiferent de cauză sau motiv nu veţi admite cererea principală de reluare a procesului de consultare publică, vă solicităm să luaţi act de opoziţia locuitorilor străzi Morii (învecinaţi PUZ-ului menţionat), de a se schimba funcţionalitatea zonei (locuinţe individuale), precum şi a coeficinţilor urbanistici alăturaţi (regim maxim P-P+l+M, POT max.40%, CUT max 1,0).

* * *

3

Acordul proprietarilor afectaţi

(5) în acelaşi context, apreciem că în cauză se impune nu numai consultarea vecinilor, dar chiar şi acordul vecinilor care au clădiri edificate în zona supusă atenţiei cu altă destinaţie (locuinţe individuale), decât destinaţia propusă (corespunzătoare actelor de comerţ), conform dispoziţiilor art. 27, alin.l, lit.”c” şi alin.3 din Ordinul nr.839/2009, mai jos citat:

Art. 27: Acordul vecinilor

“(l)Acordul vecinilor,…, este necesar în următoarele situaţii: c)în cazul am plasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

(3)Situaţiile prevăzute la alin. (1) Ut. b) şi c) corespund cazurilor în care, urmare investiţiei noi pot fi create situaţii de disconfort generate de incompatibilităţi între funcţiunea preexistentă şi cea propusă, atât în situaţia în care se aduc modificări de destinaţie a spaţiilor în interiorul unei clădiri, cât şi în situaţia în care funcţionalitatea unei construcţii noi este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea funcţiunii de locuit prin implementarea unor funcţiuni incompatibile datorită zgomotului, circulaţiei, degajării de noxe, etc.”

(6) Astfel, chiar dacă textul citat prevede acest acord doar în etapa emiterii autorizaţiei de construire, subscrişii apreciem faptul că, pentru identitate de raţiune, pentru care acest acord este necesar în etapa de autorizare a construcţiei, este necesar şi în etapele anterioare acestei autorizări efective, în vederea evitării emiterii unor acte normative (PUZ) care să nu aibă o finalitate.

Oricum, lipsa menţiunilor privind acest acord din actele cauzei (chiar şi cu menţiunea de a fi necesar în etapa ulterioară a autorizării construcţiei), lipseşte întreaga documentaţie de fundamentul necesar, luării unei decizii administrative în cunoştinţă de cauză.

4

III. Referitor la vicierea întregului proces premergător aprobării PUZ-ului, prin omiterea în actele cauzei a menţionării existenţei unei funcţionalităţi predefinite în zonei învecinată, precum şi a coeficienţilor urbanistici, aferenţi UTR 8 (regim maxim P-P+l+M, POT max.40%, CUT max 1,0), cu consecinţă în denaturarea situaţiei de fapt.

(7) în fapt, prin documentaţia supusă analizei dvs, se induce ideea că “terenul” studiat ar fi un teren izolat, rupt de zona în care este de fapt încadrat, în acest sens, este trecut sub tăcere faptul că, există funcţionalităţi învecinate.

(8) Astfel, terenul în cauză, chiar dacă în prezent se află în extravilanul localităţii, se află pe o stradă din intravilanul localităţii (strada Morii), în imediata vecinătate a funcţionalităţii predefinite de locuinţe individuale, respectiv între case individuale de locuit, care vor fi afectate iremediabil de schimbarea acestei funcţionalităţi, într-una comercial-zgomotoasă.

(9) Astfel, vă solicităm să aveţi în vedere faptul că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, acesta trebuie exercitat în acord cu drepturile celorlalţi şi cu Umitările/servîtuţile urbanistice atât ale terenului (actual păşune/extravilan), cât şi ale zonei în care se încadrează (vecinătatea).

Pentru a fi şi mai clari, învederăm faptul că subscrişii nu se opun valorificării proprietăţilor, cu funcţionalităţile:

(i)   aşa cum acestea au fost achiziţionate (dreptul existent) sau,

(ii)  astfel cum acestea sunt în zona – locuinţe individuale cu o inaltime maxima de P-P+l+M, POT max.40%, CUT max 1,0 (dreptul viitor şi rezonabil);

dar se opun categoric oricăror funcţionalităţi/activităţi care prin natura lor aduc o atingere drepturilor celorlalţi locuitori a-i zonei (adică activităţi comerciale), precum şi unor coeficienţii urbanistici care depăşesc ceea ce este actual şi în vecinătate.

Avem în vedere faptul că “drepturile subiective sunt limitate în exerciţiul lor de sfera celorlalţi semeni, Prin urmare, orice drept trebuie exercitat potrivit finalităţii sau scopului său social în care a fost creat şi în concordanţă cu destinaţia lui normală. Ori de

5

câte ori titularul se abate de la aceste principii, jenând prin aceasta exerciţiul normal al celorlalte drepturi subiective/ fapta sa urmează a se privi ca o culpa … [T. Dâmboviţa, sent. civ. nr. 45/1935, în Jurisprudenţă Generală, 1935, nr. 762, cu notă de Dem. Negulescu].

  1. Cu privire la respingerea PUZ-ului “Construire pensiune din fonduri europene”, în fapt PUZ strada Morii, f.n.

(10)           în completarea celor anterior menţionate, vă învederăm faptul că din simpla lecturare a documentaţia aferentă acestui PUZ, se observă şi omisiunea de a trata aspectul social, al unei asemenea decizii (art. 9, lit/’a” din Legea nr.350/2001).

  1. în concret, avem în vedere şi faptul că, orice documentaţie de urbanism (inclusiv propunerea de PUZ, în discuţiej, “urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial ai acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor (art. 12 din Legea nr.350/2001).

Cu alte cuvinte, orice documentaţie care nesocoteşte aspiraţiile locuitorilor, în special ai celor direct afectaţi de asemenea decizii, reprezintă nu numai o nesocotire a roiului factorului decizional, dar şi o cauză de nelegalitate a eventualului act administrativ.

(11)           Nelegaiitatea adoptării unui PUZ, aferent unei parcele individuale.

Prin propunerea de PUZ criticată, se urmăreşte reglementarea unei parcele, respectiv a unui lot individual de teren şi nu a unei zone din localitate.

Conform art. 47 din Legea nr.350/2001, “Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate,…”

6.

Astfel, subscrişii apreciem că definiţia zona din localitate nu se circumscrie fiecărei parcele, nefiind admisibil ca fiecare parcelă să aibă propriul PUZ. în acest sens a se vedea definiţiile utilizate în anexa 2 la Legea nr.350/2001, care atribuie zonei un areal delimitat geografic şi nu funciar.

în concret, reglementarea unitară a unei parcele se face prin actul administrativ P.U.D. (care nu permite modificări de funcţiuni, n.n.), conform art. 48, alin.l din Legea nr.350/2001, ” Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate”

în acest sens, în măsura în care intenţionaţi să reglementaţi urbanistic zona Morii, această reglementare trebuie să privească întreaga zona din care face parte şi parcela în discuţie, cu directa participare a locuitorilor zonei afectată de modificări/completări.

* * *

In final vă solicităm ca întreaga corespondenţă, inclusiv punctul dvs. de vedere faţă de aspectele sesizate, să fie comunicat pe adresa de email: ………………@yahoo.com sau (alternativ), la adresele locuitorilor străzii Morii, menţionaţi în preambul.

în speranţa aprecierii demersului nostru ca fiind un demers util colectivităţii, vă rugăm să primiţi asigurarea deosebitei noastre consideraţii.

 

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia