Home / Actual / Vin banii: Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local

Vin banii: Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local

Ca urmare a solicitării de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local și a finalizării evaluării și selecționării conform Cap. IV art.32 din Anexa la H.C.L. 24/15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015,

Consiliul Local al Municipiului Săcele comunică decizia Comisiei de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. 111/ 31.08.2015 în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă astfel:

Menționăm faptul că pentru :

  • Asociația Ceangăilor Bârsa; Proiect ” Aniversarea a 25 de ani de la înființarea Liceului teoretic Zajzoni Rab István din Municipiul Săcele ” d- l Kovács Lehel István s- a abținut de la vot deoarece are calitatea de președinte executiv al Asociației Cultural Maghiare din cele șapte sate care este partener nr. 1 al asociației în cauză; – Asociațiunea Transilvană pentru literatura română și cultura poporului român- Astra, Despărțământul ”Frații Popeea”;
  • proiectul ” Festivalul datinilor și obiceiurilor de Crăciun ediția a- VII- a” d- na Necula Geta s- a abținut de la vot deoarece are calitatea de membru al Comisiei de Cenzori din cadrul AstraDespărțământul ”Frații Popeea”.
  • Asociația Grupul pentru inițiativă locală Corona cu proiectul “ Să-ce-le-brăm diversitatea. Teatrul de animație în sprijinul comunității” nu a întrunit punctajul maxim de 65 de puncte proiectul fiind astfel respins.
  • Asociația Caritativă Vocatio cu proiectul “ Excursie pentru persoane cu dizabilități din Sacele” nu a avut documentația completă proiectul fiind astfel respins.
  • Miklos Levente a inaintat proiectul “ Editarea << Ghidul touristic al zonei Săcele>>, ediția aII- a revăzută și adăugită ( în trei limbi: română, maghiară și engleză)” care a fost respins deoarece solicitantul nu este o persoană fizică constituită conform legii prevedere menționată la cap. I art.4. din Anexa la H.C.L. nr. 24/ 15.02.2016 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local precum și la pct. 1 art.1 din Anexa la H.C.L. 26/ 15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural.
  • Biserica Ortodoxă ” Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Turcheș II; Solicitare sprijin financiar pentru Reparație cupolă- nu s- a acordat sprijin financiar.
  • Parohia Ortodoxă Gârcini Săcele; Solicitare sprijin financiar pentru Construirea Bisericii Ortodoxe din Gârcini- nu s-a acordat sprijin financiar.
  • Eparhia reformată din Ardeal; Solicitare sprijin financiar pentru Reparație exterioară și verificări instalații- nu s- a acordat sprijin financiar.
  • Biserica Evanghelică Lutherană Săcele; Solicitare sprijin financiar pentru Repararea și modernizarea clopotelor din Biserica Evanghelică Luthernă- nu s- a acordat sprijin financiar.
  • Biserica Ortodoxă Română Sfânta Adormire I Satulung Săcele; Solicitare sprijin financiar pentru Reparare acoperiș, repararea scării de urcare la clopotele din turnului, reparare pavele în curtea bisericii, repararea pardoselii din tinda bisericii- nu s- a acordat sprijin financiar.

Solicitanții de finanțare nerambursabilă pot formula contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției- respectiv 28.04.2016.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de maximum 5 zile de la data expirării termenului de depunere de către o comisie de soluționare a contestațiilor. Autoritatea contractantă Consiliul Local al Municipiului Săcele atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 prinvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare și selecționare Kovács Lehel István- consilier local, Președinte Zangor Lucian- consilier local, membru Frățilă Elena- consilier local, membru Racoș Elena Mihaela- consilier local, membru Nistor Horia- consiler local, membru Necula Geta- consilier juridic, membru Todor Ciprian- referent, membruSecretar Comisie Dăscăleci Mirela

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply