Home / Actual / DGASPC Brașov caută în continuare asistenți maternali profesioniști

DGASPC Brașov caută în continuare asistenți maternali profesioniști

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov continuă campania de recrutare a persoanelor dornice să profeseze ca asistenți maternali profesioniști, în acest moment existând un număr de 97 de asistenți maternali angajați dintr-un total de 163.

De altfel, în luna septembrie au fost evaluate și formate pentru a deveni asistenți maternali 9 persoane, acestea urmând a fi atestate și ulterior angajate în perioada următoare.

Campania de evaluare, formare și atestare are loc în cadrul proiectului „TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Cod SMIS 127 169“, beneficiar Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, la care DGASPC Brașov este partener, proiect inițiat în anul 2019.

Proiectul prevede ca până la sfârșitul anului 2023 să fie angajate, în cadrul DGASPC Brașov, 55 de noi asistenți maternali, iar 154 de asistenți maternali profesioniști să beneficieze de formare profesională.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familia, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap) și să aibă domiciliul pe raza județului Brașov.

NU poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să îl primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul IV pentru care instanţa sau Comisia pentru Protecția Copilului a luat o măsură de ocrotire.

Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, la numărul de telefon 0729.499317 sau prin email, la [email protected].

Minciuna din cartierul Ștefan cel Mare: Vă mai aduceți aminte de spațiul dedicat familiei și copiilor? Noi da!

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia