Home / Actual / Sedintă ordinară a Consiliului Local Săcele pe 22 martie, orele 16.00

Sedintă ordinară a Consiliului Local Săcele pe 22 martie, orele 16.00

Consiliul Local al Muncipiului Săcele se întruneşte pe 22 martie 2018, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele 16,00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind pentru majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire „internat fete” și schimbării de destinație în bloc locuințe sociale” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 6.081 mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.114792 Săcele, cad.114792 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 cu indicele de inflație, precum și aprobarea încheierii unui  Act adițional în acest sens  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, loco depozit, cu titlu gratuit, pentru încălzirea locuinței unui număr de 16 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 80 mst  lemn  de foc fag și diverse tari către Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de acordare a licențelor de traseu și  autorizațiilor de transport in domeniul  serviciilor de transport public local, in Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea 2 al Art.1, din Hotârârea Consiliului Local nr. 36 din 22.02.2018, privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018, către agenții economici și populație”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare teren identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr.top 1315/1/1,  în suprafață de 5299 mp”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc fag și diverse tari către  Mănăstirea Brădet , cu Hramul ,,Înălțarea Domnului” din Municipiul Săcele ”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc  către   Parohia Ortodoxă  Săcele- Gârcini – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a vânzării, prin licitație publică, a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităti locative ANL situate în Municipiul Săcele,Cartier Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilelor situate în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.399, identificate în CF 112043 Săcele nr. cad 1660, nr.top 1184/1/1/2, în suprafață de 662 mp, CF 112044 Săcele  cad 1659, nr.top 1184/1/1/1, în suprafață 1156 mp, CF 114475 Săcele, nr.top 1184/1/2, în suprafață de 1062 mp iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare, blocurile 19 și 20, un schimb de locuință ANL, precum și actualizarea listei de prioritate pentru repartizarea de locuințe ANL – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9512,50 lei, sub formă de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., reprezentând contravaloarea a 250 buc. puieți ornamentali iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;

DIVERSE

 • Raportul de activitate al d-lui Primar pe anul 2017;
 • Informare Curtea de Conturi

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply