Home / Actual / Consiliul Local al Municipiului Săcele se întrunește joi, 28 iulie

Consiliul Local al Municipiului Săcele se întrunește joi, 28 iulie

Primarul Municipiului Săcele dispune convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 28.07.2016, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Administrare al domnului Gubernat Ioan, admininistrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire birouri, Str. Ady Endre   44, Săcele”- iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele” SMIS 47985 şi alocarea sumei estimate de 400.000 lei, din bugetul local, necesară finalizării acestuia –  iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai și luna  iunie 2016  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele,  a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificare  – iniţiator PRIMAR  ING. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2016  – iniţiator PRIMAR  POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local către Asociația Grupul pentru inițiativă locală Corona, având proiectul „SĂ- CE- LE- brăm diversitatea. Teatrul de animație în sprijinul comunității”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr.76, compus din clădire parter și etaj având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, laborator, antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara, exercitat de către Centru Bugetar Palatul Copiilor Brașov – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării execedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Diverse:
 • Informare Clubul Trans Carpatic;
 • Petiție cetățeni Cart. Bolnoc;
 • Petiție sistematizare circulație Cart. Bolnoc;
 • Raport semestrul I asistenți personali 2016.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply