Home / Actual / Consilierii săceleni dezbat joi probleme importante: Împrumutul de 40 de milioane de lei, consumul de carburant din Primăria Săcele sau modificarea impozitului autovehiculelor de transport marfă

Consilierii săceleni dezbat joi probleme importante: Împrumutul de 40 de milioane de lei, consumul de carburant din Primăria Săcele sau modificarea impozitului autovehiculelor de transport marfă

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele va avea loc pe 28.01.2021, orele 15 :00, si se va desfășura în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM, în contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 14 decembrie 2020
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 17 decembrie 2020 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 29 decembrie 2020 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 7 ianuarie 2021
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 14 ianuarie 2021 
 6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2020
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local 
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2021 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele 
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea impozitului autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și a unor combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, din anexa 1 Capitolul IV la HCL nr. 113/2020, stabilit conform art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, 19 către titularul contractului de închiriere 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4,  20 către titularul contractului de închiriere 
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locală de Sprijin cu atribuții de prevenire și combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali ce fac parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Săcele 
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administratie  al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare  pentru evaluarea si selecția  membrilor consiliului de administrație al Servicii Săcelene S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din  Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de Solutionare a Contestațiilor
 5. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele 
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri)
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în vederea modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 106708 Săcele – Piața Cartier  Electroprecizia din Municipiul Săcele 
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele – primă înscriere a suprafeței de teren de 1000 mp , zona Babarunca cu destinația curți- construcții 
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF  101196 Săcele , nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/29 nr.cad 1162/1/29,  în suprafață de 18 mp 
 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia
 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF  108327 Săcele , nr.top 473,474,  în suprafață de 1188 mp 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de întocmire a Registrului agricol al Municipiului Săcele pentru perioada 2020- 2024 
 • Informare privitoare la adresa membrilor Consiliului de Administrație pentru modificarea cuantumului indemnizatiei fixe a membrilor și stabilirea componentei variabile;
 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020.

La Săcele, o majoritate politică perversă și subțire vrea să decidă pe mulți bani fără să consulte cetățenii

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia