Home / Actual / Cimitirul Municipal de pe strada Tărlungului: Deocamdată proprietarii a 6 parcele se opun, dar vor fi expropriați

Cimitirul Municipal de pe strada Tărlungului: Deocamdată proprietarii a 6 parcele se opun, dar vor fi expropriați

Ca urmare a parcurgerii etapei de informare/consultare a publicului în faza de elaborarea a propunerilor și în conformitate cu prevederile Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010, art. 37, (b)

Datorită gradului mare de ocupare a cimitirelor de pe teritoriul Municipiului Săcele și a numeroaselor solicitări venite din partea reprezentanților mai multor confesiuni religioase de suplimentare a terenurilor cu destinația de cimitir, precum și a imposibilității extinderii cimitirelor din cartiere, s-a conturat nevoia înființării unui cimitir municipal, care să asigure necesarul de teren destinat înhumării pentru toate confesiunile care activează pe raza Muicipiului Săcele.

În urma analizei efectuate de structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, ținând cont de amplasara în raport cu fondul construit existent, posibilitățile de acces și potențialul de dezvoltare urbanistică, a fost identificată ca fiind oportună pentru această investiție zona neconstruită adiacentă cimitirului existent pe strada Tărlungului.

Aceasta este delimitată la vest de fundurile de lot – grădini – cu front la strada Martin Luther, la est de culoarul de protecție al LEA 400Kv, la sud de DE 536, iar la nord de str. Tărlungului.

Zona ocupă o suprafață de aproximativ 11,3 ha, terenuri agricole aflate în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

În perioada 03 – 25 ianuarie 2022 fost publicată spre informare și consultare documentația PUZ Cimitir Municipal (extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)- piese scrise (Memoriu General și Regulament Local de Urbanism) și piese desenate (plan de încadrare în zonă/PUG, situația existentă, reglementări urbanistice, proprietatea asupra terenurilor).

Totodată au fost transmise un număr de 51 de notificări către proprietarii afectați/potențial afectați de prevederile PUZ.

Au fost astfel înregistrate un număr de 10 (zece) adrese din partea unor proprietari ai loturilor de teren incluse în zona studiată, prin care aceștia îsi exprimă fie acordul pentru realizarea obiectivului în cauză, fie dezacordul, în cele mai multe dintre cazuri nejustificâdu-și opoziția exprimată.

Este de menționat faptul că dintr-un total de 41 de imobile-terenuri afectate de extinderea propusă, doar pentru 6 (șase) dintre ele proprietarii și-au exprimat opoziția față de realizarea obiectivului propus.

Analizând observațiile înregistrate și ținând seama de:

– Necesitatea asigurării terenului destinat înhumărilor la nivelul întregii comunități, obligație prevăzută de art. 5, alin. (2) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare,

– Cerințele de amplasare a cimitirului municipal, astfel încât să se asigure accesul facil pentru toți membrii comunității,

– Cerințele de suprafață destinață înhumării precum și de posibilități de racordare la infrastructura tehnico-edilitară necesară,

– Prevederile art. 285 din Codul Administrativ, aprobat cu OUG 57/2019, cu privire la principiul priorităţii interesului public, realizarea unui cimitir municipal prin extinderea cimitirului existent pe strada Tărlungului este oportună și necesară.

Având în vedere faptul că majoritatea terenurilor afectate de extinderea cimitirului sunt proprietate privată, trecerea acestora în proprietatea Municipiului Săcele pentru realizarea obiectivului se va face cu respectarea Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, în acord cu prevederile art. 562 alin.(3) din Codul Civil, adică după justă și prealabilă despăgubire.

sursa Primaria Municipiului Săcele

De la 1 aprilie! Servicii Săcelene aplică amenzi mai mari călătorilor prinși fără bilete sau abonamente

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia