Home / Actual / Business: Electroprecizia – 85 de ani de succes

Business: Electroprecizia – 85 de ani de succes

ELECTROPRECIZIA este mai mult decât o companie, este inima comunității Săcelene și o poveste de succes care durează de 85 de ani, pe care îi aniversează în 30 iunie 2021.

Fiecare etapă istorică parcursă de la înființarea sa din 1936, a avut provocările sale, dar compania a continuat să le depășească, să performeze, să se adapteze, să se reinventeze datorită angajaților săi, respectiv să livreze la cele mai înalte standarde. În condițiile în care majoritatea marilor companii industriale din țară, nu au reușit să se adapteze cerințelor economiei de piață, Electroprecizia a devenit un reper de ambiție și perseverență. 

Finalizarea procesului de privatizare, din anul 2008, a însemnat nu doar transferul dreptului de  proprietate, ci și crearea premiselor de implementare a strategiei de modernizare, eficientizare și dezvoltare a activităților companiei, de repoziționare și adaptare la cerințele pieței interne și externe.

În anul 2009 a fost demarat proiectul transformațional al companiei pe două direcții de dezvoltare strategice: transformarea societății comerciale pe acțiuni în societate de tip holding, respectiv transformarea platformei industriale în parc industrial și logistic.

Prima direcție strategică a fost demarată în același an, când societatea s-a transformat în Holding, fiind înființate  companii subsidiare independente specializate pe activități specifice, conform competențelor deținute.

Activitatea de motoare electrice a fost preluată de Electroprecizia Electrical Motors. În prezent compania este producător de motoare electrice asincrone monofazate și trifazate personalizate, construite cu soluții inovatoare și materiale de calitate superioară , producător de componente de motoare electrice, precum și  de motoare speciale în conformitate cu cerințele clienților.

Electroprecizia AG oferă servicii de proiectare și execuție instalații electrice în spectrul 0,4 kV ÷ 400 kV, lucrări de construcții și clădiri civile și industiale, inclusiv realizarea instalațiilor aferente acestora, activități de antrepriză generală, precum și lucrări de mentenanță utilaje de producție industrială.

Electroprecizia Tools Production a preluat activitatea de producție a matrițelor de turnare sub presiune, ștanțe de precizie, matrițe de injectat masă plastică, dispozitive de așezare, prelucrare și control, SDV-uri realizate după documentație tehnică primită de la client, dar și servicii de proiectare, măsurare 3D și control SDV-uri, reparații și etalonări ale echipamentelor de măsură și monitorizare.

Electroprecizia Electrical Equipment oferă soluții dedicate pentru injecție mase plastice: repere prin injecție de masă plastică, electrice și electronice, servicii de asamblare și montaj componente și echipamente electrice, fiind certificată cu IATF16949.

Procesele integrate avansate de turnare au fost preluate de Electroprecizia Cast Production care este specializată în turnarea de metale neferoase ușoare (aluminiu), sablare cu alice din oțel, prelucrări mecanice prin așchiere – debitare, strunjire și găurire, ștanțare pe preșe hidraulice, mecanice, automate și pneumatice, radiografiere cu raze x, precum și spectrometrie.

Electroprecizia Security & Protection este o companie care oferă servicii de pază și protecție pentru bunuri și persoane, respectiv servicii conexe activității de pază – cursuri pentru agenți de pază, evaluări de personal și de risc.

Electroprecizia Logistics Park este o companie care oferă  servicii de logistică, manipulare, cross-docking, management documente, dar și soluții personalizate de depozitare pe termen mediu și lung în depozite clasa A+ inclusiv.

Tramar a fost preluată de Electroprecizia în anul 2004 și are că activități principale transport internațional și național de mărfuri, casă de expediții rutiere de mărfuri. Compania face parte din rețeaua națională și internațională  de distribuție de marfă paletizată Pallex, depozitare cross-docking, service autorizat RAR pentru ITP și verificare tahograf.

Strategia de dezvoltare începută în anul 2009 a demarat procesul de consolidare a afacerilor prin crearea de valoare adăugată la nivelul portofoliilor de afaceri printr-un management performant al fiecărui segment de business și prin alocarea capitalului pe proiectele ce oferă cel mai bun raport randament/risc.

La începutul anului 2016, domnul Adrian Secelean Președintele Consiliului de Administrație a preluat și conducerea executivă a Holdingului. În luna iunie, societatea a primit titlu de Parc Industrial, odată cu marcarea aniversării a 80 de ani a companiei.

Electroprecizia Holding este într-un proces amplu de retehnologizare, urmărind maximalizarea efortului financiar investițional prin implementarea unor proiecte de dezvoltare integrate în portofoliile de afaceri existente sau dezvoltarea de noi linii de afaceri, parțial finanțate prin fonduri nerambursabile guvernamentale sau europene.  

Principalele programe de finanțare implementate au fost:

 • Proiectul UEFISCDI  de cercetare  a finanțat dezvoltarea unei noi familii de motoare electrice, cu eficiență energetică de clasa premium (IE3), în valoare de 3.784.367 lei, respectiv 854.510 Euro.  
 • Proiectul POSCCE de achiziție de noi tehnologii de instalație de impregnare prin imersie, vopsitorie cu pulbere, mașină de turnat sub presiune colivii, instalații ecologice pentru spălare repere din aluminiu prin care s-a urmărit creşterea competitivităţii economice prin extinderea capacității de producție, în valoare de 8.221.326 lei, respectiv 1.834.258 Euro.
 • Proiectul Norway 1  de retehnologizare  a vizat achiziționarea de echipamente de turnare repere de aluminiu, instalații de sablare, instalație de exhaustare pentru eficientizarea proceselor de producție  la fabricarea reperelor realizate în acest proces care să fie utilizate la motoarele de eficientă ridicată IE 3 prin dezvoltarea unei turnătorii ecologice, în valoare de 8.100.460 lei, respectiv 1.803.790 Euro.  
 • Proiectul POSCCE  de retehnologizare  a urmărit creşterea competitivităţii economice prin diversificarea și creșterea producției de mase plastice prin achiziția de mașini de injecție mase plastice, în valoare de 4.291.273 lei, respectiv 948.452 Euro.
 • Proiectul Norway 2  a urmărit achiziționarea de echipamente de turnare sub presiune și a unei instalații de defectoscopie cu raze X pentru controlul porozității reperelor turnate urmărind  eficientizarea proceselor de producție  și crearea unei turnătorii moderne care să crească calitatea și productivitatea, dar și să rezolve aspectele de mediu, de sănătate și securitate în muncă. Valoarea proiectului a fost de 6.636.055 lei, respectiv 1.477.700 Euro.
 • Proiectul UEFISCDI de cercetare în valoare de 803.971 lei, respectiv 179.374 Euro, a vizat conceperea unui sistem de măsurare și  contorizare integrată a consumului de energie electrică, gaz metan şi apă. 

Valoarea totală a echipamentelor tehnologice achiziționate în ultimii 5 ani, în valoare de peste 22 milioane lei, a generat creșterea performanței la nivelul unităților producție  și îmbunătățirea calității produselor livrate către clienții companiilor.

Programele de finanțare aflate în curs de implementare sunt:

 • Proiectul MFE ajutor de stat urmărește extinderea capacității de producție motoare electrice prin achiziția de tehnologie turnare aluminiu și prelucrări mecanice, în valoare de 15.191.600 lei, respectiv 3.102.796 Euro.
 • Proiect MFE ajutor de stat  de achiziție de noi tehnologii vizează creşterea competitivităţii economice prin extinderea capacității de producție prin achiziția de utilaje injecție mase plastice, sistem centralizat de alimentare, aparat de zone calde, în valoare de 5.220.250 lei, respectiv 1.092.262 Euro.
 • Proiectul Norway  energie verde urmărește producția de energie electrică din surse regenerabile prin exploatarea unei centrale fotovoltaice bazată pe energie solară, menit să acopere circa 15 -20 % din consumul actual de energie electrică, în valoare de 3.335.951 lei, respectiv 698.000 Euro. 
 • Proiectul FEDR-POC  de cercetare vizează dezvoltarea unei noi familii de motoare electrice, cu eficiență energetică de clasa superpremium (IE4) împreună cu achiziția tehnologiei de fabricație a acestora. Valoarea investițiilor incluse în proiect este în valoare de 52.804.924 lei, respectiv 11.048.673 Euro.

Este necesar redimensionarea necesarului de forță de muncă, cu un plus pentru atragerea de personal specializat care să contribuie la valorificarea mixului dintre experiență în domeniu a Holdingului, potențialul de afaceri și avantajul oferit de noile tehnologii. 

Pentru conducerea Electroprecizia unul din cele mai important obiective, îl reprezintă preocuparea constantă pentru modernizarea condițiilor de muncă și dezvoltarea continuă a nivelului de pregătire a angajaților. Au fost finalizate lucrări de modernizare a sediilor, a birourilor, a halelor, inclusiv a spațiilor destinate personalului din producție (vestiare, cantină, dependențe). Compania are în plan dezvoltarea unui centru de dezvoltare profesională care să pregătească profesioniștii de mâine, sprijinind astfel și comunitatea locală.

„Preocupările și eforturile investiționale sunt îndreptate spre evoluția Holdingului Electroprecizia, susținută de un raport optim între procese, tehnologie și oameni. Suntem mereu în căutarea profesioniștilor valoroși pe care să îi aducem în echipa noastră. Ne-am adaptat continuu strategia de resurse umane și am urmărit îmbunătățirea permanentă a condițiilor de lucru pentru angajații noștri, cât și diversificarea beneficiilor acordate acestora. Ne dorim că toți membrii echipei noastre, indiferent de rolul pe care-l au, să se simtă motivați și să fie conștienți de importanța lor în perpetuarea tradiției de 85 de ani a companiei” –  Adrian Secelean – Președinte CEO

Procesul transformațional al platformei industriale în parc industrial – logistic a vizat optimizarea utilizării activelor imobiliare din proprietatea companiei,  prin investiții ce corespund obiectivelor de dezvoltare strategică, având la bază un plan strategic integrat, care a vizat punerea în valoare a patrimoniului imobiliar, prin  îmbinarea sinergiilor generate de zona de dezvoltare a activităților de producție, servicii și logistică, cu cele ale zonei de dezvoltare rezidențială și socială.

Dezvoltarea Parcului industrial și logistic Electroprecizia, este unic în centrul României prin conceptul de creare a unui ecosistem – tehnologii, procese, oameni – favorabil inițiativelor antreprenoriale, fiind cel mai mare proiect de transformare industrial din zona Brașov, adaptat schimbărilor pieței pe care activează.

Am demarat această dezvoltare în 2017 cu construcția primului proiect logistic, de tip build-to-suit, beneficiarul fiind unul din producătorii de top din domeniul beverage și în prezent locația a devenit cel mai important hub logistic de pe teritoriul României al companiei partenere, Ursus Breweries. Al doilea pas în acest sens a fost făcut la finalul anului 2019 când a fost finalizat al doilea proiect logistic de avengură, beneficiarul acestuia fiind Mapei România. Suprafața totală a proiectelor logistice dezvoltate în perioada 2017-2020 se ridică la peste 30.000 mp. Proiectele sunt dezvoltate pentru a răspunde nevoilor clientului și au la bază contracte comerciale pe termen lung. Analizăm în continuare noi oportunități de business în acest segment, prin parteneriate cu clienți de renume.

Avantajul oferit de poziționarea strategică pe harta României dar și de facilitățile existente, inclusiv cele legate de accesul direct la DN1A, fac din Parcul Industrial Electroprecizia un reper important pentru clienții din zona de real-estate industrial. Companii de renume național și internațional vin în susținerea acestei afirmații: RET GmbH, Ursus Breweries, Mapei România, Bibas-Segafredo, Teraplast Group, Side, Medical Care, Yurta, s.a.

Parcul Industrial Electroprecizia se desfășoară pe o suprafață de 18,9 ha din care 110.000 mp reprezintă suprafață construită. Gradul de ocupare al clădirilor este în prezent de aproximativ 55%, reprezentând peste 60.000 mp. Din acest procent, clienții extra-grup ocupă 54% în timp ce firmele subsidiare ocupă 46% cu mult sub ponderea de 85% care era la nivelul anului 2016. Continuând ritmul de dezvoltare și cu o atragere de fonduri adecvate modelului de business, masterplan-ul va deveni realitate în următorii 2-3 ani.

Până la finalul anului 2021 preconizăm începerea unui nou proiect de depozitare pentru o suprafață de aproximativ 8.300 mp, precum și un proiect pentru o hala de producție de tip build-to-suit pentru o suprafață de aproximativ 5.800 mp.

Valoarea investițiilor finalizate în ultimii 5 ani se ridică la 57,5 milioane lei. Dacă în 2016-2017 investițiile au fost făcute exclusiv pentru creșterea capacității de producție și retehnologizare, în ultimii 3 ani este vizibil impactul proiectelor de real estate.

Aceste investiții au fost realizate utilizând un mix de finanțare între resurse proprii – credite de investiții – programe de finanțare cu fonduri nerambursabile.

“Anul 2020 a fost unul cu multe provocări și obiective ce au trebuit readaptate la condițiile impuse de pandemie, lucru resimțit în special în domeniul industrial, acolo unde impactul a fost unul semnificativ mai ales în prima parte a anului, când majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au fost în carantină. De la asigurarea stocurilor necesare de materii prime, la provocările logistice pentru livrarea materialelor în țări afectate puternic de pandemie, dar și impredictibilitatea comenzilor de la clienți, toate și-au spus cuvântul în bilanțul anului 2020. În ciuda contextului dificil, companiile din Electroprecizia Holding au reușit o gestiune optimă a situației, obținând rezultate financiare bune și asigurând stabilitatea business-ului și noi oportunități de dezvoltare. “       – Adrian Secelean Președinte CEO

În ceea ce privește performanța financiară, ea a fost afectată de impactul COVID-19 care s-a resimțit la nivel mondial. În aceste condiții veniturile totale consolidate ale anului 2020, în valoare de 150,9 milioane lei, sunt sub nivelul celor din anul 2019 cu 14%, în timp ce cifra de afaceri în valoare de 131,7 milioane lei este cu doar 9% sub cea realizată în anul precedent. În context economic Electroprecizia a reușit să limiteze impactul negativ al pandemiei prin acțiuni de limitare a pierderilor din diminuarea activității pe segmentele cele mai afectate (și amintim aici producția de echipamente pentru industria automotive) și focusarea activității pe segmentele care au adus plus valoare (real-estate industrial).  Ca și structură a veniturilor obținute, s-a păstrat în mare parte distribuția din anul precedent, respectiv:

 1. în funcție de piața acoperită, veniturile au fost realizate în proporție de 64% din vânzări pe piață internă, respectiv din vânzări către clienți de pe piața externă în proporție de 36%.
 2. în funcție de structură, cifra de afaceri din punct de vedere al activităților principale desfășurate se prezintă astfel: prestări de servicii 48%, producție 47% și chirii 5%.

Însă acest lucru nu a afectat stabilitatea Holdingului, valoarea capitalurilor proprii a rămas la nivelul de 100 milioane lei. Creșterea valorii activelor ca urmare a investițiilor masive realizate în ultimii ani a crescut rata financiară de mutiplicare de la 1,5 în 2016 la 2,01 în 2020. Am găsit în continuare susținere din partea instituțiilor bancare în ceea ce privește finanțarea proiectelor de real-estate industrial. Trendul de stabilitate și continuitate în implementarea strategiilor și atingerea obiectivelor au avut un impact important și pe piața de capital. Rezultatele și perfomanțele activităților fiind cuantificabile de către acționari prin creșterea valorii societății, capitalizarea bursieră crescând cu 58%, iar valoarea de piață a acțiunii de la 7,5 lei la 11,9 lei la finele anului 2020. La data de 10.06.2021, valoarea de piață a unei acțiuni a crescut la un maxim de 15,5 lei.

Estimările pentru anul 2021 sunt optimiste. Cifra de afaceri consolidată bugetată la nivel de Holding pentru anul 2021 este în creștere cu minim 20% a cifrei de afaceri față de anul precedent.

Ca și obiective pentru următorii 5 ani, ne propunem continuarea:

–  procesului de creștere și îmbunătățire a capacității de producție

–  activității de cercetare, dezvoltare și inovare a motoarelor cu performanță “premium”

–  atragerea și semnarea de parteneriate sau  “joint-venture” cu producători de renume internațional

–  planului de sistematizare a parcului industrial prin restructurarea amplasamentului, zonificarea funcțională (industrie, logistică și servicii), îmbunătățirea accesibilității la amplasament, soluții pentru protejarea vegetației existente și crearea de noi zone verzi amenajate, cu scopul de a oferi condiții competitive rezidenților actuali și potențiali.

 Ducem tradiția mai departe, din 1936” este mai mult decât un slogan pentru noi și ne impune un comportament etic, onest și corect, incoruptibil, cu acțiuni onorabile consecvente, măsurabile și care concură la îndeplinirea cu succes a obiectivelor noastre. Anul 2021 este anul revenirii, un an al redresării și al creșterii pe care ne dorim să îl parcurgem cu succes.” –  Adrian Secelean, Președinte CEO

Anunt public: SC CREATURE PROMOTION SRL – Finalizare proiect finanțat prin măsura Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia