Home / Actual / Asociatia Grupul de Actiune Locala Garcini anunta demararea proiectului Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunitatii Garcini
sursa foto garcini.ro

Asociatia Grupul de Actiune Locala Garcini anunta demararea proiectului Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunitatii Garcini

Asociatia Grupul de Actiune Locala Garcini deruleaza in baza contractului de finantare nr. POCU 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunitatii Garcini, municipiul Sacele”, cu finantare prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” – orase/ municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori.

Valoarea totala a proiectului este de 227.107,70 lei, din care 215.752,32 lei reprezinta finantare nerambursabila din Fondul Social European si 11.355,38 lei finantare nerambursabila din bugetul national.

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este reprezentat de consolidarea parteneriatului local in vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala a Zonei Urbane Marginalizate Garcini si zonei functionale aferente cu scopul de a reduce numarul de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL.

Proiectul reprezinta prima etapa in implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locala in Responsabilitatea Comunitatii), care consta in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru Zona Urbana Marginalizata Garcini si zona sa functionala. Eventuala selectare a Strategiei de Dezvoltare Locala in a doua etapa de implementare a mecanismului DLRC va permite atragerea unor finantari nerambursabile de pana la 7 milioane euro pentru solutionarea problemelor comunitatii.

Principalele rezultate preconizate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

  • Realizarea unui recesamant si elaborarea unui studiu de referinta care va permite delimitarea teritoriului vizat prin SDL
  • Organizarea a 5 Tntalniri cu reprezentantii comunitatii cu privire la: delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu; identificarea principalelor nevoi ale comunitatii; identificarea solutiilor posibile; identificarea masurilor necesare pentru rezolvarea problemelor si prioritizarea acestora; stabilirea continutului strategiei si a listei indicative de interventii;
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare locala
  • Atragerea a minim 5 noi membri in Asociatia GAL Garcini
  • Recrutarea personalului administrativ al Asociatiei si asigurarea participarii acestuia la cursuri de formare profesionala;

Asociatia Grupul de Actiune Locala Garcini include in prezent urmatorii membri: UAT Municipiul Sacele, Asociatia “Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov”, Asociatia “Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov”, Asociatia Comunitatii Garcini, SC Cloud Farm SRL, SC Dumian SRL, SC Ballroom Paris SRL, Asociatia pentru Promovarea Economiei Sociale, Asociatia Portavicum (Pentru o Noua Comunitate), Liceul Tehnologic Victor Jinga, Asociatia Clusterului Regional Electrotehnic – Ascret.

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Asociatia Grupul de Actiune Locala Garcini – Ganea Sorin – Manager proiect Tel. 0731302369; E-mail: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply