Home / Actual / Anul 1936: ”Lupta pentru ridicarea Săcelelor – Știm toți ce trebuie Săcelelor noastre”

Anul 1936: ”Lupta pentru ridicarea Săcelelor – Știm toți ce trebuie Săcelelor noastre”

Săcelele nu sunt sate părăsite sufletește de acei cari indepărtându-se de ele s-au ridicat, in țară, pe scara ierarhiilor sociale sau intelectuale.

Dimpotrivă, cred că sunt puține sate in Romania pentru cari oamenii mai de seamă ridicati din ele să-și amintească cu mai mare plăcere de locul copilăriei lor, să facă ceiace pot pentru lumea rămasă acolo, cum săvârșesc pentru Săcele.

Multe din realizările durabile dela Săcele s-au făcut și se fac cu sprijinul larg al celor născuți in aceste sate, ajunși la bunăstare materială in alte părți ale țării. Un exemplu actual: bunii Săceleni cari au dăruit bani multi pentru bisericile romanești din Turcheș și Baciu.

Școlile frumoase ale Săcelelor, cele foste confesionale, precum și măretele biserici ale acestor sate, s-au clădit cu contribuția generoasă a celor de aci plecați „în țară“.

Nici un reproș impotriva bogatașilor sau intelectualilor săceleni de origine n-ar fi indreptățit. De bună seamă, sunt destui oameni bogați și intelectuali cari nu și-au adus prin nimic și cu nimic aminte de satele copilăriei lor; aceștia sunt marii egoiști, lipsiti de educatie sufletească și de perspectivă asupra vietii.

In sufletele acestora n-au răsunet nici una din suferintele omenești, sunt lipsiti de ceiace impodobește pe omul de seamă: nostalgie, dor, amintire, solidaritate cu semenii cei mai de aproape. Glasul nostru va suna pentru aceștia totdeauna in pustiu, inima lor e goală, capul lor mărginit, firea lor indărătnică. Sunt prețioase și astăzi gandurile și faptele bune ale celor de ispravă plecați din Săcele.

Tineretul anilor de după răsboi s-a mișcat și in domeniile in cari activitatea lor se desfășoară mai cu preferința, unde au și realizat mult.

Activitatea culturală, artistică și sportivă din aceste sate este opera exclusivă a tineretului; și acest tineret a infăptuit lucruri de du­rată, au continuitate in muncă, dragoste pentru satele noastre și pentru problemele lor. In sufletul tineretului săcelean de astăzi vibrează dragostea pentru aceste sate, dorul de mai bine pe seama lor, sunt gata de osteneli la capătul cărora să stea o implinire dreaptă și bună în aceste sate.

Actiunea tineretului care astăzi trăiește la Săcele a fost precedată de generația ceva mai vârstnică ce și-a legat numele de frumoase fapte de cultura, și de gospodărie, intemeind biblioteci populare intreținând o inaltă atmosferă culturală, strangand bani mulfi pentru Casa Natională a Săcelelor și pentru mo­numentul eroilor din centrul acestor sate, intemeind instituții cooperative, etc. Tineretul săcelean, s-o spunem respicat, și-a făcut pe deplin datoria.

La căpătul celor aproape două decenii decând Săcelele sunt libere în România intregită fapta obștească a generatiilor vârstnice cari locuesc in Săcele nu se poate vedea nicăieri. Inițiativele bune in toate domeniile, luate mai ales de cei tineri, n-au fost intâmpinate cu entuziasm și deseori nici cu bunăvointă din partea celor bătrâni. Iar acolo unde vreo faptă bună iși incetinea mersul sau traversa greutăti, vorbele aspre, răstălmăcirile, imprecaciunile nemeritate, alarma și chiar bârfa rea porneau din rândurile celor vârstnici. 0 serie lungă și deasă de dovezi ne sălășluesc in memorie.

Tineretul de astăzi, cel panâ spre 30 de ani, alături de cel care se apropie de 40, este numai în măsură să facă ceva trainic pe seama satelor noastre. Cât privește pe cei mai bătrâni mă văd silit să mărturisesc că am pierdut orice nădejde. Florile din generația vârstnicilor cari nu vor alunga totuși iarna din sufletele celor de o varsta cu ei, sa stea alaturi de primavara tinereasca, sa imbratiseze, sa ajute, sa lase pe cei buni sa faca bine.

Tineretul sa cultive sentimente de solidaritate. Stim toti ce trebuie Sacelelor noastre. Dar opera durabila nu poate incepe si dura fara solidarizarea celor de acolo, fara entuziasm si persistenta. Orice realizare nu se poate cladi decat pe aceste componente ale sufletului sacelean.

articol semnat de Victor Jinga, pentru revista Plaiuri Săcelene nr 10-11- 12 din 1935

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia