Home / Actual / 12 noi posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav”

12 noi posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav”

În conformitate cu prevederile HCA nr. 32/20.07.2023 de aprobare a Regulamentului de concurs, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A. organizează la sediul din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, județul Brașov, concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi:

✈ 3 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

👉🏻 1 post de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, la Direcția Tehnică Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare
Condiţii specifice:
* studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
* permis de conducere categoria B;
* vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;
* memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol şi atenție, bună capacitate de învățare;
* rezistență la efort fizic intens;
* disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
* fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
* capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
* respect pentru autoritate și ierarhie;
* asumarea responsabilităților;
* vigilență;
* capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.
Constitutie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

👉🏻 2 posturi de conducător autospecială PSI, la Direcția Tehnică Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare
Condiţii specifice:
* studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
* permis de conducere categoriile B și C;
* vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;
* memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol şi atenție, bună capacitate de învățare;
* rezistență la efort fizic intens;
* disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
* fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
* capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
* respect pentru autoritate și ierarhie;
* asumarea responsabilităților;
* vigilență;
* capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Concursul se va desfăşura în 4 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, probă sportivă, proba scrisă şi interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– depunerea dosarelor: 28.07-03.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
– selecţia dosarelor: 04-07.08.2023;
– afişarea rezultatelor selecţia dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba practică (sportivă): 11.08.2023;
– proba scrisă: 16.08.2023 ora 11:00;
– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-3…/.

✈ 3 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

👉🏻 1 post de Economic, gradul IA, nivel studii S, la Direcția Economică-Comercială, Compartimentul Financiar-Salarizare
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI), Ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
Alte condiții:
– capacitate de lucru în echipă;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES)

👉🏻 1 post de Inspector siguranță operațională, gradul II, nivel studii S, la Compartimentul Siguranță și Coordonare Operațională
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
– permis de conducere categoria B;
– cunoștințe de limba engleză de nivel mediu;

👉🏻 1 post de Inspector siguranță operațională, gradul IA, nivel studii M, la Compartimentul Siguranță și Coordonare Operațională
Condiţii specifice:
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă de minimum 6 ani, 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
– permis de conducere categoria B;
– cunoștințe de limba engleză de nivel mediu;

Alte condiții pentru ambele posturi:
– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;
– rezistență la efort fizic intens;
– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– depunerea dosarelor: 28.07-03.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
– selecţia dosarelor: 04-07.08.2023;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba scrisă: 11.08.2023, ora 11:00;
– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-3…/.

✈ 6 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

👉🏻 4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară / Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară
Condiţii specifice:
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință de vechime în muncă;
Alte condiții:
– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;
– rezistență la efort fizic intens;
– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

👉🏻 2 posturi de Inspector securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii S, la Serviciul Securitate Aeroportuară / Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
Alte condiții:
– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;
– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Concursul se va desfăşura în 4 etape, respectiv, 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; probă sportivă (pentru posturile de agent securitate aeroportuară), proba scrisă şi interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– depunerea dosarelor: 28.07-03.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
– selecţia dosarelor: 04-07.08.2023;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba practică (sportivă): 11.08.2023 (pentru posturile de agent securitate aeroportuară);
– proba scrisă: 17.08.2023, ora 11:00;
– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-6…/.

În vederea participării la aceste concursuri, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 28.07.2023 până în data de 03.08.2023, ora 15:00, la sediul Regiei, din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Gabriela Belu, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi, între orele 8:00–15:00, și vineri, între orele 8:00-13:00, email: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia