Home / Actual / Subfinanțare anul acesta pentru asociațiile de cultura și sport la Săcele, doar 150.000 lei per categorie

Subfinanțare anul acesta pentru asociațiile de cultura și sport la Săcele, doar 150.000 lei per categorie

Anul acesta, din bugetul local al Municipiului Săcele vor fi finanțate proiecte de interes local în valoare de doar 150.000 lei pentru cultura si sport. Daca la capitolul sport suma ar putea fi suficienta, avand in vedere si sumele generos acordate politic catre CSM Sacele, la cultura suma este de-a dreptul ridicola.

Procedura de aplicare

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de Regulamentele privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru fiecare domeniu aprobate prin H.C.L. nr. 24/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 25/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 26/ 15.02.2016 și H.C.L. nr. 27/ 15.02.2016.         

În temeiul art. 20 alin (1) al Legii nr. 350/2005 termenul de depunere al solicitărilor este 11.04.2024 ora 16:00. Proiectele de finanțare nerambursabilă  se vor depune la Registratura Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare.

Selecția și evaluarea dosarelor depuse se va efectua în perioada 15 – 19.04.2024 și se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției care va fi publicat pe website- ul Municipiului Sacele www.municipiulsacele.ro, soluționarea acestora făcându- se  în termen de 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se poate obține de la Municipiul Săcele, tel. 0268/276164 sau pe website-ul Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro.                

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a, nr. 48/12.03.2024

 Regulament și anexe 

– acțiuni și programe sportive: suma totală: 150 mii lei.  (Regulament  +  Anexe)

– programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 150 mii lei. ( Regulament +  Anexe)

Conform postare Municipiul Sacele 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia