Home / Actual / Sedință ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele, pe 17 martie 2016

Sedință ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele, pe 17 martie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 17.03.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru sprijinire, îndrumare şi exercitare a controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,00 mc lemn de foc, unui număr de 16 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind revocarea dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 169 din 30.08.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2006 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Săcele şi punerea la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar a unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei nr. 16 la H.C.J.  62/1991, precum şi darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. a suprafeţei de 103,2 ha păşune împădurită – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 36 metri steri lemn foc, pentru Casa Crestină „Csangó Ház” pe durata sezonului rece 2016-2017  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2015 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  si a programului de  investitii pe anul 2016 ale R.P.L.P.  Săcele R.A.  – iniţiator PRIMAR NISTOR   RADU   FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului-construcție situat în domeniul public al Municipiului Săcele, B -dul. George Moroianu nr. l7, înscris în C.F. 104489  Săcele, sub nr.cad.104489-C3, în suprafață de 860 mp, precum și acordarea de scutire de impozite pentru  imobilele atribuite în folosinţă gratuită, pe durata acesteia, în favoarea beneficiarei  Fundația de Asistență Socială și Tineret  Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit,  a unei cantităţi  de 10 m3lemn rotund răşinoase, sub formă de ajutor de urgenţă în situaţii de necesitate, doamnei Nicuţă Georgeta Lenuţa, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Ciucaş, nr. 53 Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale din  Hotărârea de Consiliul Local nr.  23/ 28.01.2016 pentru  modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafețe de teren de 22 mp, din domeniul public al Municipiului Săcele, la intersecția Bd. Brașovului – str. Gh. Doja, în vederea amplasării unui panou publicitar- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply