Home / Actual / Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele pe 27 aprilie. Iată ce vor dezbate aleșii săceleni

Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele pe 27 aprilie. Iată ce vor dezbate aleșii săceleni

Consiliul Local al Municipiului Săcele se convoaca în ședință ordinară în data de 27 aprilie 2017, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, în sala de şedinte, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea programului de investiții al R.P.L.P. Săcele R.A.  pentru anul 2017  – inițiatori consilieri locali;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mst  lemn de foc  către  oficiul  parohial  al Parohiei Turcheș II, protopopiatul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 12 din 26.01.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali ai Municipiului Sacele, în decursul mandatului 2016 – 2020 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 18 m3,  lemn rotund rășinoase pentru industrializare, unui număr de două persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, însușirea raportului de evaluare a acestuia și aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Public Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice de RX-diagnostic cu un post fluoroscopie/grafie/tomografie, tip MERCURY 332, seria 1500 D/2004, către Spitalul Municipal Săcele, situat în str. Oituz nr. 54 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de închiriere în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele str. Viitorului nr. 7, identificat în C.F. 103201 Săcele, sub nr.top.7129/3/1/1, construcție și teren, în suprafață de 3.114 mp, cu destinația de grădiniță – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în C.F. 100655 Săcele, nr. cad.3501 în suprafață de 6000 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în C.F. nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR  – FILIALA BRAŞOV – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantității de 14 mc  lemn  rotund   rășinoase  pentru industrializare, cu diametrul la căpătul subțire >= 24 cm  către   Parohia Ortodoxă   Turcheș II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalului Public Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Amenajare intersecție DN1 km 160+040 cu strada Bunloc” din Municipiul Săcele-iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. (fosta R.A.G.C.P.S. Săcele) a imobilelor, aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele, care constituie Fondul Locativ – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Sacele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3000 de lei, în bugetul local al Mun. Săcele, cu destinația de premiere a sportivului Costache Radu care a obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale de atletism – iniţiator consilier local Sterpu Ciprian;
 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei în bugetul local al Mun. Sacele, cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor AS Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale de fotbal – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 59/23.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz  la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor și Competiţiilor -iniţiatori consilieri locali Ciprian Nițescu, Ciprian Sterpu și viceprimar Sorin Gâdea.

Accident în Săcele! După faptă, șoferul a părăsit locul.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply