Home / Actual / Relansare procedura atribuire contract de achiziție Sistem Fotovoltaic

Relansare procedura atribuire contract de achiziție Sistem Fotovoltaic

Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3 (fosta str. Parcului nr.18) – jud. Braşov, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr J8/56/1991, având CUI RO 1128645, implementează proiectului “Photovoltaic plant for production of electricity from renewable energy sources”, proiect co-finantat prin programul de finanţare “Program pentru Energie in Romania” conform Contractului/Ofertei de garantare nr. 2019/104249 , Call 3 Other RES, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Proiectul aprobat pentru finantare prevede realizarea unei centrale fotovoltaice pentru autoconsum ce va avea urmatoarele caracteristici tehnice (indicatori):
• Putere instalată generata – 0.96 MW
• Energie electrica produsa – 1279.148 MWh/an
• Reducere anuală estimată a emisiilor de CO2 – 391.5 tone CO2
• Tensiunea nominala-retea de racordare – 0.4 kV
• Frecventa in reteaua de racordare – 50 Hz

Procedura atribuire contract de achiziție Sistem Fotovoltaic este disponibila pe site-ul companiei https://www.electroprecizia.ro/despre-noi/proiecte/

Valoarea totala estimata a contractului: 808.750 Euro (componeta A 110.750 Euro + componenta B 698.000 Euro)
Obiectul achiziţiei constă în atribuirea contractului pentru realizare – Proiect “la cheie” Centrală Electrică Fotovoltaică pentru autoconsum, cu urmatoarele componente:
A. Amenajare Hala Amplasare CEF (realizare hidroizolatie)
B. Achizitie CEF
B.1. Achizitie echipamente tehnologice apentru CEF (echipamente, lucrari, instalatii si dotari)
B.2. Montaj si punere in functiune CEF, inclusiv proiectare, servicii de elaborare documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor aferente CEF.

Criteriul de atribuire: oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta care indeplineste cerintele din cadrul anuntului de participare si are pretul cel mai scazut.

Detalii suplimentare si specificatii proiect sunt disponibile la link-ul Electroprecizia.ro/despre-noi/proiecte/

Persoana de contact: Karoly Katona – procurement manager

Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov

Email: [email protected]; Telefon: +40268 273 775

Lansare procedura atribuire contract de achiziție Sistem Fotovoltaic

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia