Home / Actual / Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele are vacante două posturi de pădurar

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele are vacante două posturi de pădurar

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., având sediul în Mun.Săcele, P-ta Libertăţii, nr.17, organizează concurs/examen pentru ocuparea, pe durata nedeterminată, a două posturi de pădurar, vacanţe în cadrul R.P.L.P. Săcele R.A.
Concursul/examenul va avea loc la punctul de lucru din Mun. Săcele, str.Fagului, nr.46, judeţul Braşov, în dată de 27.09.2016, ora 10,oo – proba scrisă şi ora 13,oo – interviu (proba orală).
CONDIŢII DE PARTICIPARE :.
1. Nivelul minim al studiilor: Liceu Silvic ;
Scoala profesională – profil silvic;
Curs calificare pădurar
2. Grad profesional minim: pădurar debutant sau îndeplinirea condiţiilor pentru a obţine gradul de pădurar debutant;
3. Documentele care vor fi solicitate pentru înscriere sunt:
a)- cerere prin care se solicita aprobarea conducătorului unităţii de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant anunţat;
b)- curriculum vitae;
c)- diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare
(original şi copie);
d)- adeverinţa privind vechimea în muncă (dacă este cazul);
e)- certificat de cazier judiciar;
f) – carte (buletin) de identitate (original şi copie);
g)- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate,respectiv că este apt pentru angajare;
h)- recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.(dacă este cazul)
Dosarele de înscriere în vederea participării la concurs/examen se depun în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, la punctul de lucru al R.P.L.P. Săcele R.A. din Săcele , str.Fagului nr.46 , judeţul Braşov.
Detalii referitoare la modul de desfăşurare al concursului/exemenului, condiţii de participare, termenul de depunere al dosarelor de înscriere precum şi bibliografia aferenta vor fi afişate la avizierul R.P.L.P. Săcele R.A. de la punctul său de lucru mai sus menţionat.
Persoana de contact care vă poate furniza informaţii în acest scop, este d-na Szabo Elena , telefon 0268- 274056.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply