Home / Actual / Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele angajează pentru două posturi de pădurar

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele angajează pentru două posturi de pădurar

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A., având sediul în Mun. Săcele, P-ta Libertăţii, nr. 17, organizează concurs/examen pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi de pădurar vacante, în cadrul R.P.L.P. Săcele R.A.
Concursul/examenul va avea loc la punctul de lucru  din Mun. Săcele, str. Fagului, nr. 46, judeţul Braşov, în data de 11.06.2024, ora 10,00 – proba scrisă şi ora 13,00 – interviu (proba orală).

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

1. Studii obligatorii: Liceul silvic; Şcoala Profesională – profil silvic; Curs calificare pădurar;

2. Documentele care vor fi solicitate pentru înscriere sunt:

a) – cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii de a  participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante anunţate;
b) – curriculum vitae;
c) – diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);
d) –  adeverinţa privind vechimea în muncă (dacă este cazul);
e) –  certificat de cazier judiciar;
f) – carte (buletin) de identitate (original şi copie);
g) – adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Dosarul de înscriere în vederea participării  la concurs/examen se depune în termen de  7 (şapte) zile calendaristice de la data apariţiei anunţului,  la punctul de lucru al R.P.L.P. Săcele R.A. din Săcele, str. Fagului nr. 46, judeţul Braşov.

Detalii referitoare la modul de desfăşurare al concursului/examenului, condiţii de participare, termenul de depunere al dosarelor de înscriere  precum şi bibliografia aferentă vor fi afişate la avizierul R.P.L.P. Săcele R.A. de la punctul său de lucru mai sus menţionat.

Persoana de contact care vă poate furniza informaţii în acest scop, este d-na Ghiurea Marinela, telefon 0268- 274056.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia