Home / Actual / Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele angajează inginer silvic

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele angajează inginer silvic

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA., avand sediul in Mun.Sacele, P-ta Libertatii, nr.17, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer silvic.

Concursul va avea loc la punctul de lucru din Mun.Sacele, str.Fagului, nr.46, judetul Brasov, in data de 03.02.2016, ora 10 – proba scrisa si ora 13 – interviu (proba orala).
CONDITII DE PARTICIPARE:
1. Nivelul minim al studiilor: Studii superioare silvice;
2. Grad profesional minim: inginer silvie sau indeplinirea conditiilor pentru a obtine gradul de inginer silvic;
3. Vechimea minima pentru ocuparea postului de inginer silvie: 3 (trei) ani in domeniul de activitate al regiei;
4. Documentele care vor fi solicitate pentru inscriere sunt:
a) cerere prin care se solicita aprobarea conducatorului unitatii de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant anuntat;
b) curriculum vitae;
c) diploma ce atesta studiile prevazute la conditiile de participare (original si copie);
d) adeverinta privind vechimea in munca;
e) certificat de cazier judiciar;
f) carte (buletin) de identitate (original si copie);
g) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate,respectiv ca este apt pentru angajare;
h) recomandare de la ultimulloc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral. (daca este cazul)
Dosarele de inscriere in vederea participarii la concurs se depun in terrnen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
Detalii referitoare la modul de desfasurare al concursului, conditii de participare, terrnenul de depunereal dosarelor de inscriere precurn si bibliografia aferenta vor fi afisate la avizierul RP.L.P.Sacele RA. de la punctul sau de lucru mai sus mentionat.
Persoana de contact care va poate furniza inforrnatii in acest scop , este d-na Szabo Elena, telefon 0268- 274056

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply