Home / Actual / Săcele: Start înscrieri pentru proiectele cu finanțare locală nerambursabilă

Săcele: Start înscrieri pentru proiectele cu finanțare locală nerambursabilă

În atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele pe anul 2017 în baza Legii 350/ 2005 Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiul Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, email: [email protected], în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2017.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Mun. Săcele este reglementată de:

  • HCL nr. 24/ 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015;
  • HCL nr. 25/15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele, unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; (detalii Anexe)
  • HCL nr. 26/15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural; (detalii Anexe)
  • HCL nr. 27/15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru proiectele sportive; (Activități sportive (detalii Anexe)

Din bugetul local al Municipiului Săcele pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 54/16.03.2017 vor fi finanțate proiecte de interes local pentru următoarele domenii:

  1. acțiuni și programe sportive: suma totală: 200.000 lei;
  2. programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 150.000 lei;
  3. programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 150.000 lei;

Având în vedere faptul că bugetul local a fost aprobat în luna martie 2017 și alocarea finanțărilor nerambursabile este pe trimestrul I, este imperios necesar ca depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă să aibe loc în perioada 21.03.2017- 07.04.2017 ora 16:00, la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13.

Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare.

Evaluarea și selecția dosarelor depuse se vor efectua în perioada 10.04- 17.04.2017 și se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat.

Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției, soluționarea acestora făcându-se în 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se poate obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel.: 0268/ 276 164 sau pe website- ul Primăriei Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro.

Victorie la seniori și super-revanșă la juniori pentru FC Precizia Săcele. Vezi în fața cui.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply