Home / Actual / Programul Rabla Local: La Săcele sunt estimate fonduri pentru 200 de autovehicule

Programul Rabla Local: La Săcele sunt estimate fonduri pentru 200 de autovehicule

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că, în perioada 21 aprilie 2023, ora 10:00 – 28 aprilie 2023, ora 23:59, unitățile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de AFM.

După încheierea contractelor de delegare, AFM va publica lista UAT-urilor care au încheiat contracte de delegare și anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și sumele alocate.

Conform ghidului de finanțare, AFM asigură 80% din stimulentul de casare, iar Primăria Săcele va cofinanța proiectul cu 20%, astfel încât fiecare săcelean care vrea să scape de mașina sa veche va primi suma de 3.000 de lei.

Această sumă reprezintă stimulentul nerambursabil acordat beneficiarului care a predat spre casare și radiat din circulație și din evidența fiscală un autovehicul uzat.

Administrația locală estimează că 200 de autovehicule vor fi eligibile pentru acest stimulent, iar bugetul Programului va fi de 600.000 lei, din care 480.000 lei vor fi asigurați de AFM și 120.000 lei vor fi asigurați de la bugetul local.

În concluzie, acest program de casare a autovehiculelor uzate este o oportunitate excelentă pentru săceleni de a-și schimba mașina veche cu una nouă și mai prietenoasă cu mediul. AFM și Primăria Săcele asigură finanțarea necesară, iar procedura de depunere a cererilor este simplă și accesibilă prin intermediul aplicației informatice.

Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Săcele;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Săcele, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia