Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Săcele organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Municipiului Săcele, Judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

I.  INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Licitaţii, Achiziţii Publice

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă de licenţa, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic sau economic
 • vechime în specialitatea studiilor – 9 ani;
 • Bibliografie;

II. INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanţare, CFP

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor – 9 ani;
 • Bibliografie;

III.  INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciul Fond Funciar Registru Agricol Cadastru

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţa, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, juridic sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;
 • Bibliografie;

Concursul constă în urmatoarele etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă se va sustine în data de 10.10.2017 ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 12.10.2017 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la  Compartimentul Resurse Umane.

Farmacia Precizia

Leave a Reply