Home / Actual / Ordonanță de Urgență care va permite facilitatea accesului fermierilor la plăţile directe

Ordonanță de Urgență care va permite facilitatea accesului fermierilor la plăţile directe

apiaÎn şedinţa Guvernului din 11 mai 2016 a fost adoptată o Ordonanță de Urgență care va permite facilitatea accesului fermierilor la plăţile directe şi ajutoarele naționale tranzitorii, precum şi înființarea funcției de atașat agricol. În cadrul reuniunii Comitetului de Plăți Directe și Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene din data de 4 mai 2016 s-a stabilit și votat prin procedură scrisă, în unanimitate, o derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data limită pentru depunerea cererii unice de plată pentru anul 2016, agreându-se faptul că textul va fi înaintat spre adoptare în data de 13 mai 2016.

Citeste si despre aniversarea orasului Sacele

Data limită pentru depunerea cererilor unice de plată prevăzută de Regulamentul menționat anterior este 15 iunie 2016, statele membre urmând să fixeze la nivel național data limită până la această dată. Până în prezent au depus cererea unică de plată aproximativ 598.000 de fermieri din cei cca. 1.000.000 de fermieri potențiali beneficiari ai plăților, iar perioada de timp rămasă până la data de 15 mai, în care nu se percep penalități de întârziere, este insuficientă datorită numărului mare de fermieri rămași – cca. 400.000, cât și a complexității cererii unice de plată.

Adoptarea actului normativ de modificare a OUG nr. 3/2015, după data apariției în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului preconizat a fi adoptat în data de 13.05.2016, ar conduce la întreruperea perioadei de depunere a cererilor unice de plată fără penalități de întârziere, în cursul cărora, cererilor unice de plată depuse ar urma să li se aplice penalități de întârziere, situație care trebuie preîntâmpinată. Adoptarea acestui act normativ permite României să prelungească termenul limită de depunere al cererilor de plată, în prezent fixat pentru 16 mai 2016.

Candideaza si primarul Radu Florea Nistor

Astfel, data limită de depunere a cererilor unice de plată va fi 31 mai 2016, urmând a fi stabilită prin ordin al ministrului imediat după publicarea în Monitorul Oficial a prezentei OUG. Având în vedere că o serie de unități de cercetare nu beneficiază de prevederile OUG nr. 3/2015, deși desfășoară activitate agricolă, s-au modificat unele dispoziții din cadrul ordonanței, astfel încât să se extindă gama potențialilor beneficiari ai plăților cu: universitățile, institutele, stațiunile didactice, fermele de cercetare și producție agricolă, 2 staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și alte organisme și organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare.

De asemenea, la solicitarea principalelor asociații de crescători de animale, pentru a beneficia de plățile pe suprafață, pentru cca. 1 milion ha de pajiști concesionate de la autoritățile locale, se reîncadrează în categoria potențialilor beneficiari ai plăților, asociațiile crescătorilor de animale, deoarece conform prevederilor actuale ale OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare, acestea nu mai pot depune cererea unică de plată și implicit nu mai beneficiază de plățile pe suprafață.

Facem precizarea că Senatul României a solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale adoptarea prin ordonanță de urgență a Guvernului modificărilor care fac obiectul prezentului proiect, menționând imposibilitatea adoptării acestora prin inițiativa parlamentară, până la data de 15 mai 2016.

Pentru aplicarea adecvată a prevederilor regulamentelor Uniunii Europene în domeniu, se modifică prevederile referitoare la beneficiarii plăților, făcându-se o delimitare clară între beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii, respectiv cei ai măsurii 10 – Agro-mediu și climă din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu trebuie să aibă calitatea de „fermier activ” și beneficiarii plăților directe și ai măsurilor 11-agricultură ecologică și 13-plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, care trebuie să îndeplinească calitatea de „fermier activ”. Prin actul normativ adoptat astăzi, se înfiinţează funcţia de ataşat agricol, în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea asigurării reprezentării României în plan extern, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare.

Creşterea competitivităţii şi a capacitaţii de producţie a agriculturii româneşti, estimată pentru următorii ani, presupune în paralel redinamizarea vocaţiei sale de export, iar promovarea sectorului agroalimentar românesc pe piaţa europeană şi mondială implică, în primul rând, consolidarea unei cooperării internaţionale specializate. Urmând exemplul altor ţări care şi-au îmbunătăţit concurenţa la export prin crearea funcţiei de ataşat agricol se poate implementa o politică “agresivă” în identificarea oportunităților de export și de afaceri, de investiţii, cu efecte benefice asupra economiei româneşti.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply