Home / Actual / Modificări în calculul impozitului datorat pentru clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Modificări în calculul impozitului datorat pentru clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Primăria Municipiului Săcele anunță că începând cu 01.01.2021 intră învigoare Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal respectiv:

„În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:

  1. a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;
  2. b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).”

Astfel, dacă dețineți în proprietate un imobil clădire cu destinație mixtă, pentru a putea stabili corect impozitul pe clădire aferent anului 2021 este necesar să comunicați, până la data de 31.12.2020, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă cheltuielile cu utilitățile SUNT sau NU SUNT înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

În situația în care cheltuielile cu utilitățile NU sunt în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădire, pentru suprafața utilizată în scop nerezidențial, se va calcula prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Codul Fiscal asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457 din Codul Fiscal, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin (1) din Codul Fiscal respective:

  1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
  2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfer dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Declarația mai sus menționată poate fi comunicată prin email la [email protected]

Lemnele de foc pentru populație: Deși nu a onorat toate cererile din 2020, Primăria Săcele anunță că din 4 ianuarie se pot depune alte cereri pentru 2021

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia