Home / Actual / Mediatori sociali saceleni calificati in Spania

Mediatori sociali saceleni calificati in Spania

logoPe  parcursul  anului  s-a  implementat  un  proiect  de  dezvoltare  a  resurselor umane în domeniul medierii sociale. Este vorba despre proiectul intitulat „Mobilitate profesională pentru mediatorii  sociali” cu numărul  LLP-LdV/PLM/2013/RO/394, finanțat  prin  Programul  de  Învățare  pe  Tot  Parcursul  Vieții,  programul  sectorial Leonardo  da  Vinci,  acțiunea  mobilități  pentru  persoanele  aflate  pe  piața  muncii(PLM).

În cadrul proiectului au avut loc  două  stagii  de  formare  la  Asociacion Diversidades din Spania, un ONG extrem de activ si performant  în  domeniul serviciilor  sociale.  S-au  calificat  astfel  10  persoane,  dintre  care  3  activează  în municipiul Săcele. Acestea sunt implicate în activităţi sociale şi vor putea, pe baza experienţei  profesionale  obținute  în  urma  stagiului  de  pregătire,  să  contribuie  la îmbunătățirea  situației  copiilor  pe  care  îi  consiliază,  generând  pe  termen  lung premizele favorabile integrării socio-profesionale a acestora.

Situaţia  persoanelor  supuse  riscului  de  excluziune  socială  reprezintă  o problematică de actualitate la nivelul judeţului Braşov și cu precădere în municipiul Săcele,  fiind  generată  de  o  serie  de  factori  precum  discrepanţele  de  dezvoltare economică,  numărul  ridicat  al  persoanelor  cu  un  nivel  redus  al  calităţii  vieţii  şi prezenţa  unei  importante  comunităţi  de  etnie  rromă.

 Un  rol  important  îndemersurile  de  îmbunătăţire  a  situaţiei  economice,  sociale  şi  profesionale a persoanelor aflate în situaţii de risc revine în acest context mediatorului care acordă sprijin  beneficiarilor  pentru  ameliorarea  capacităţii  de  integrare  socială  şi profesională a acestora, facilitează legătura dintre autorităţile locale şi beneficiari, se adaptează situaţiilor pentru a aplana conflicte ţinând seama de obiceiuri şi de tradiţii etnice.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply