Home / Administratie / Locuri disponibile la Politia Locala Sacele

Locuri disponibile la Politia Locala Sacele

Direcţia Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  scoate la concurs după cum urmează :

1 Post Poliţist Local clasă III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Ordine si Linişte Publică

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Condiţii specifice

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime  în specialitatea studiilor  – 9 ani

–    cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasă I, grad profesional  principal din cadrul Biroului Circulaţie Rutieră

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată în domeniul ordine si siguranţa publică ,stiinţe juridice,  absolvite cu diplomă de licenţa;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

– cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasă III, grad profesional  principal din cadrul Biroului Circulaţie Rutieră

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)   Condiţii specifice:

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime în specialitatea studiilor – 5  ani

–   cunoştinţe de operare pe calculator – medii

1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenţie

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată in domeniul ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an

– cunostinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasa III, grad profesional  superior din cadrul Compartimentului Intervenţie

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)   Condiţii specifice:

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime în specialitatea studiilor – 9  ani

–   cunostinţe de operare pe calculator – medii

1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Inspecţie Comercială

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată juridice, administraţie publică,economice absolvite cu diplomă de licentă;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

– cunostinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului cu Atribuţii pe Linie de Evidenţă

          a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)   Condiţii specifice:

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime în specialitatea studiilor- 5  ani

–   cunostinţe de operare pe calculator – medii

 1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă  cu specializare in domeniul mediului, ştiinţe juridice

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an

– cunoştinte operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplină in Construcţii Afişaj Stradal

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată cu specializare in domeniul construcţiilor industriale sau civile, şţiinţe juridice, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechime în specialitatea studiilor –  9 ani

– cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

Concursul  constă în urmatoarele etape :

–          selecţia dosarelor

–          probă sportivă se va susţine   în data  de   18.09.2014  ora 900 la Sala de sport din Cart.Stefan cel M are

–          proba  scrisă se va susţine în data de  22.09.2014 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

–          interviul se va susţine în data de 24.09.2014 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Comisia  de concurs :

Membrii propuşi pentru a face parte din comisia de concurs:

1.Preşedinte : Ţaruş Nicolae Romeo director executiv în cadrul Direcţiei Poliţia Locală

2.Membru:  C.j.Robu Adrian şef Serviciu  Public Local de Evidenţa Persoanei

3.Membru :  Reprezentant ANFP

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

Membrii propusi pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor:

1. Preşedinte : C.j.Dascalu Carmen Bianca -şef  Birou  Contencios Administrativ

2. Membru  C.j. Dinita Ardeleanu Constantin -şef Serviciu Ordine şi Linişte Publica

3. Membru:  Reprezentant ANFP

 

Farmacia Precizia

Leave a Reply