Home / Actual / Liceul Teoretic ,,George Moroianu” pornește înscrierile în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022

Liceul Teoretic ,,George Moroianu” pornește înscrierile în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022

Liceul Teoretic ,,George Moroianu” anunță începerea înscrierii copiilor de luni 29.03.2021 până în data de 28.04.2021.

Circumscripția școlii noastre cuprinde străziile : B-dul George Moroianu 1- 223;2-180; Brașovului 1-29;2-28, Oituz 1-15; 2-28, Unirii 1-53;2-48, Bucegi , Nicolae Pană , Timocului, George Coșbuc, Livezii, Nicolae Nicoleanu , cart. Ștefan cel Mare, cart. Movilei, Mihai Eminescu, Valea Cernatului, Libertății, Gheorghe Doja, Petofi Sandor, Câmpului, Armata Română, Hărmanului, Ady Endre, Lapedatu, Stadion, Zizinului, Mioriței, Meseriașilor, Mărășești, Victor Jinga, Căprioarei, Coastei, Bisericii Române, Luceafărului, Oltului, Zorilor, Gheorghe Dragoș, Narciselor, Mihai Viteazul, Lanurilor, Spicului.

Procesul de învățământ este organizat în cadrul Liceului Teoretic,, George Moroianu” astfel:

– 1 clasă va funcționa în Corpul C (fosta Școală Gimnazială nr.6 din Cernatu –str. Piața Libertății nr. 24);

– 2 clase vor funcționa la Corpul D (fostul Club al Elevilor – B-dul G.Moroianu nr. 76 );

– 1 clasă – secția maghiară va funcționa în corpul B – str. Nicolae Pană nr.2;

Școala are un mobilier nou adaptat vârstei , conform normelor europene și grupuri sanitare moderne.

Programul pentru cei mici: 8,00 – 12,00;

After school: la cererea părinților;

Opționale propuse pentru clasa pregătitoare:

Comunicare, joc și culoare

Jocul numerelor

Micii creatori

Educatie pentru timpul liber

Eu și ceilalți

Să învățăm cu calculatorul

Vreau să știu limba germană

Vreau să știu limba franceză

Cerc de muzică, activități sportive la la Sala de sport a liceului, la cererea părinților

Cerc dansuri populare

Șah

De ce să ne alegeți pe noi?

Dispunem de cadre didactice specializate și titulare pe post;

Elevul din clasa pregătitoare, are posibilitatea de a urma în această instituție, atât gimnaziul cât și liceul;

Rezultatele școlare ale celor din anii terminali, au fost cele mai bune din Municipiul Săcele;

Dispunem de multiple laboratoare (de fizică, chimie,biologie și informatică), de cabinet psihologic, cabinet medical și cabinet stomatologic;

Elevii au acces la biblioteca școlii (cu un număr de 15691 volume);

Dispunem de mobilier școlar nou;

Elevii pot activa în ,,Clubul Moroienilor” teatru, jurnalism, arte;

Avem din anul 2010, cea mai nouă și mai modernă sală de sport din județul Brașov

Orele de sport, religie și limbi străine sunt ținute de profesori de specialitate;

În limita locurilor disponibile, pot fi înscriși și copii din afara circumscripției școlare, dacă se încadrează în următoarele situații.

Criterii generale prevăzute de Metodologie si aprobate de MEC:

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin.(1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).

La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c). (4)

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Criteriile specifice de departajare aprobate de Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic,, George Moroianu”:

– frate sau soră înscris la Liceul Teoretic “George Moroianu”;

– unul dintre părinți este încadrat în muncă la Liceul Teoretic “George Moroianu”;

– unul dintre părinți este încadrat la o unitate economică din apropierea Liceul Teoretic “George Moroianu”, iar acesta solicită program „after school”;

– fratele geamăn /soră geamănă;

Acte necesare

Copie după certificatul de naștere al copilului

Copie după cărțile de identitate ale părinților

Adeverinta medicală cu vaccinările

Pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 –recomandare de la CJRAE Brașov

Cerere de înscriere (se completează la secretariat.)

Cererile de înscriere se găsesc la secretariatul şcolii, unde se depun actele de înscriere zilnic între orele 8,00 – 16,00.

Viceprimarul Géczi, reacție dură la adresa unor șoferi neglijenți: ”Poliția Locală să facă verificări”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia